От тази страница можете да поръчате своята Международна дебитна карта Visa Electron от Централна Кооперативна Банка

Visa Electron
 Вече не е необходимо да притежавате кредитна карта, за да плащате  
в Интернет. С международната дебитна карта Visa Electron пазарувате безплатно във всички сайтове, обозначени със знака на Visa.

  • Картата се издава безплатно и е без месечни и годишни такси
  • Можете да избирате между карта в евро и щатски долари
  • Получавате висок лихвен процент по персоналната картова сметка - 4% в евро и 3% в щатски долари
  • Можете да следите наличността по картата си на банкомат както в Кипър, така и в чужбина
  • Покупките са освободени от такси

За допълнителна информация:
Позвънете на телефон +357 22447757 или ни пишете на адрес: ccb_cyprus@ccbank.bg

При открадната или загубена карта


В случай, че Вашата карта е открадната или изгубена, е необходимо да се обадите в ЦКБ, за да я блокирате.

В работно време - в клон Кипър на телефони:

+357 22447757
В извънработно време - в картов отдел в България

 +359 2 9266 523 и +359 2 9266 527
 +359 889 934 694 (достъпен за всички абонати)

Ако искате допълнителна информация за продуктите на ЦКБ
Позвънете на телефон +357 22447757 или ни пишете на адрес: ccb_cyprus@ccbank.bg