Централна Кооперативна Банка Ви предлага богат избор от възможности да увеличите своите финанси чрез най-използвания банков продукт – ДЕПОЗИТ.

Стандартен депозит
Стандартните депозити се откриват в евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF)
Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове
Изключително висока доходност
Привилегирован Депозит + на ЦКБ
Валута - лева и евро
Минимален олихвяем размер - 50 евро (за депозити в евро)
Годишна лихва - най-високата годишна лихва за левови и евро депозити - до 7.00% в евро
Допълнителни изключителни екстри

Прогресивно нарастваща лихва - получаваната от Вас доходност непрекъснато се увеличава с увеличаването на периода на престой на средствата в банката. Колкото по-дълго спестявате, толкова по-висока доходност получавате
Ежемесечно ползване на лихвата - получавате доходите от лихви всеки месец по картова или разплащателна сметка в евро
Възможност за допълнителна доходност - можете да печелите допълнително в случай, че желаете да спестявате и лихвите, превеждани по Вашата картова сметка. Годишният лихвен процент по картовите сметки е 4.00% годишна лихва (за депозити в евро)
Свобода на избор в срока на депозита - Сами избирате срока на депозита, като в края на всеки едномесечен период можете да изтеглите главницата или част от нея. Ако след тегленето от главницата салдото остане над изискуемия олихвяем минимум, Вашият депозит продължава да се олихвява по скалата на нарастващите лихвени проценти.
Безплатна дебитна карта - Всеки клиент, който има депозит плюс в евро в ЦКБ получава безплатна международна дебитна карта Maestro, която му предлага голям брой допълнителни възможности
Възможност едновременно да имате депозит с висока доходност и да разполагате с парите си чрез ползването на овърдрафт по дебитната Ви карта в размер до 100% от сумата на депозита
Депозитът може да служи като обезпечение при издаването на безплатна кредитна карта MasterCard или Visa с кредитен лимит, равен на сумата на депозита