Поръчка и плащане на стоки и услуги в Интернет


Ако искате да поръчате стока или услуга в Интернет, проверете какви са вариантите за плащане, които приема съответният сайт. Най-често се приема плащане с кредитни карти, карти Visa Electron и поименни чекове.

Плащане с кредитни карти Visa в Интернет


Обичайно плащанията в Интернет стават с кредитни карти. Това е най-бързият и евтин начин за плащане. Използването на кредитна карта Visa е изключително удобно при чести транзакции в Интернет. Едно от предимствата на кредитните карти на ЦКБ е, че покупките в Интернет са освободени от такси. Ако имате гратисен период към картата, той важи и при покупки в глобалната Интернет мрежа.

Преди да извършите плащането, уверете се, че сайтът приема плащания с Visa карти. Ако е така, Вие трябва да дадете номера на Вашата карта, срока на валидност и код на картата /CVV2/. Вашият код за плащания по Интернет е изписан на гърба на картата Ви, в полето за подпис. Кодът е последните три цифри от изписания там номер.

В повечето случаи е необходимо да посочите и адрес за доставка на поръчания продукт. Ако адресът, на който желаете да Ви бъде доставен поръчания в Интернет продукт, е различен от адреса, който сте посочили в банката, е необходимо да попълните и двата. Например на англоезичните сайтове най-често адресът за доставка е "Shipping Address", а адресът, който сте посочили в банката - "Billing Address".

От съображения за сигурност Ви препоръчваме да плащате с кредитна карта само на утвърдени и известни сайтове.

Плащане с дебитна карта Visa Electron


Вече можете да плащате в глобалната Интернет мрежа не само с кредитни карти, но и с дебитни карти Visa Electron. Плащането се извършва по същия начин, както и с кредитни карти и също е освободено от такси. Отново се използва трицифреният код на гърба на картата /CVV2/.
Повечето сайтове, които приемат кредитни карти Visa, са отворени за плащане и с дебитни карти Visa Electron.