Ръководство

Централна кооперативна банка АД има двустепенна форма на управление, включваща Надзорен и Управителен съвет.
Надзорният съвет се състои от четирима членове и избира Управителен съвет и Прокурист. Управителният съвет от своя страна с одобрението на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

В състава на Надзорния и Управителния съвет към настоящия момент влизат следните членове:

Надзорен съвет
Константин Велев Председател
Иво Каменов Член
Райна Кузмова Член
Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов Член
Управителен съвет
Цветан Ботев  Председател
Сава Стойнов Зам. председател и Изпълнителен директор
Георги Костов Изпълнителен директор
Никола Кедев Изпълнителен директор
Александър Керезов Член
Проф. д-р Бисер Славков Член
Прокурист
Тихомир Атанасов