Ръководство

Централна кооперативна банка АД има двустепенна форма на управление, включваща Надзорен и Управителен съвет.
Надзорният съвет се състои от четирима членове и избира Управителен съвет и Прокурист. Управителният съвет от своя страна с одобрението на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

В състава на Надзорния и Управителния съвет към настоящия момент влизат следните членове:

Надзорен съвет
Иво КаменовПредседател
Марин МитевЧлен
Райна КузмоваЧлен
Централен кооперативен съюз, представляван от Петър СтефановЧлен
Управителен съвет
Проф. Д-р Александър ВоденичаровПредседател
Цветан БотевЗаместник председател
Георги КонстантиновИзпълнителен директор
Сава СтойновИзпълнителен директор
Георги КостовИзпълнителен директор
Александър КерезовЧлен
Проф. д-р Бисер СлавковЧлен
Тихомир АтанасовПрокурист