Има три начина, по които можете да получите пари чрез ЦКБ:

Ако имате открита сметка в офис на ЦКБ, е необходимо да се свържете с изпращача и да му съобщите следната информация:
Името на Вашата обслужваща банка /т.е. ние - ЦКБ АД/
CENTRAL COOPERATIVE BANK PLC
SOFIA, BULGARIA
SWIFT кода на ЦКБ
CECBBGSF
Вашето пълно име и адрес
Например:
Ivan Dimitrov Zlatkov
Ivan Vazov Str. 18
Plovdiv 4000
IBAN номера на Вашата сметка
Например:
BG64 CECB 9790 1100 1415 92
Името на обслужващия банков клон
Например:
Plovdiv Branc

Ако нямате открита сметка в офис на ЦКБ, можете да получите пари в офисите на ЦКБ като следватe гореописаната процедура, без да съобщавате номер на сметка. Желателно е обаче, да съобщите на изпращача достатъчно Ваши лични данни с цел безспорната Ви идентификация, като: ЕГН, номер на лична карта, пълен адрес и телефон, както и адрес на клона на банката. В този случай ще бъдете уведомен с писмо, че е получен валутен превод във Ваша полза.
Ако нямате открита сметка в офис на ЦКБ, можете да използвате услугата за бързи парични преводи Western Union