За твоите смели планове и проекти създадохме кредит Доверие!

Потребителски кредит Доверие е предназначен за служители на предварително одобрени от банката фирми* и служители в сферата на държавния и общински сектор 

*Справка за одобрените фирми можете да направите на телефон *5050.

 • Максимална сума 60 000 лева или равностойността им в евро
 • Максимален срок 10 години
 • Лихвен процент от 4.30% за целия период на кредита

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:
мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

Условия за получаване

 • icon Имате добър осигурителен доход
 • icon Работите на безсрочен трудов договор и сте служители в държавния и общински сектор 
 • icon Имате поне 6 месеца трудов стаж на настоящата месторабота

Обезпечение*

 • icon Без поръчител кредит до 15 000 лева
 • iconЕдин поръчител кредит над 15 000 лева 
 •  
 • за клиенти с нетен доход над 1200 лева и превод на заплата в банката или поет ангажимент не се изисква поръчител за кредит до 50 000 лева
 • за клиенти с нетен доход до 1200 лева и превод на заплата в банката или поет ангажимент не се изисква поръчител за кредит до 40 000 лева

*по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник

Такса за анализ на кредитоспособността (еднократно се удържа при отпускане на кредита):
 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева
 • 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия
Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с нетен доход минимум 1200 лева:
 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева

За кредити в BGN: Годишният процент на разходите е в размер на 4.93% при кредит в размер на 20 000 лева, срок на изплащане 7 години при лихвен процент 4.4% и включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2.54 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 23 587.65 лева,  размер на месечната вноска 277.07 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

За кредити в EUR: Годишният процент на разходите e в размер на 4.94% при кредит в размер на 10 000 евро, срок на изплащане 7 години при плаващ лихвен процент 4.4% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 1.30 евро. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 11 796.30 евро и размер на месечната вноска 138.54 евро. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.