Ако банкоматът е към банков офис, помолете да Ви предадат задържаната карта. Ще Ви бъде поискан документ за самоличност и ще трябва да подпишете съответен формуляр. Имайте предвид, че банките не са длъжни да Ви предадат картата. В случай, че откажат да Ви върнат картата, тя ще бъде изпратена до ЦКБ, откъдето следва да я получите.
Ако банкоматът не е до банков офис, то трябва да се обърнете към клона на ЦКБ, където Ви е издадена картата. Ще улесните получаването й, ако обърнете внимание на коя банка е банкоматът, който е задържал картата Ви. За съжаление се получава известно забавяне при получаването на картата обратно, което се дължи на технологичното време, необходимо за вземане на задържаната карта и изпращането и от банката, обслужваща банкомата, до ЦКБ. Ако желаете по-бързо да разполагате с парите си, то Ви препоръчваме да поискате издаване на нова карта.
При задържането от банкомата картата е блокирана и за да можете да я използвате отново, тя трябва да бъде разблокирана. Ето защо е необходимо да уведомите ЦКБ, че картата Ви е била задържана на банкомат, дори и в случаите, когато сте взели сами картата си.