ЦКБ АД предлага на своите клиенти сключване на всички видове застраховки, предлагани от ЗАД "Армеец", за които е упълномощена от застрахователя, съгласно сключен агентски договор между двете дружества.
Застраховките се сключват на място в офис на банката от упълномощените за това служители.
Ако желаете да сключите застраховка в ЦКБ АД, е необходимо да посетите най-удобния за Вас офис на Банката.

Списък с офисите на ЦКБ

Някои от видовете застраховки, които можете да направите в ЦКБ АД са:

  • Имуществени застраховки;
  • Комбинирани застраховки "Домашно имущество";
  • Застраховки "Автокаско" и гражданска отговорност;
  • Застраховки на земеделски култури и домашни животни;
  • Застраховки "Злополука", както индивидуални, така и групови;
  • Туристически, медицински и други видове застраховки.

Офиси на ЦКБ АД, в които се предлага застраховка "Гражданска отговорност"

Съвместни продукти със ЗАД Армеец

В сътрудничество със застрахователно дружество "Армеец", предлагаме на своите клиенти гъвкави банково-застрахователни продукти при конкурентни за българския пазар условия.