Трябват Ви пари, но Ви е страх от тежестта на месечните вноски?
Предлагаме Ви кредит до 30 000 лева с лихва от 6.5%!

Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

 • Максимална сума 30 000 лева или равностойност във валута
 • Максимален срок 7 години
 • Лихвен процент от 6.5%

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

Условия за получаване

 • iconДобър осигурителен доход
 • iconБезсрочен трудов договор
 • iconПоне 6 месеца трудов стаж при настоящия работодател

Обезпечение

 • icon Без поръчител при кредит до 10 000 лева
 • icon Един поръчител при кредит от 10 000 до 15 000 лева
 • icon Двама поръчители при кредит над 15 000 лева


* по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник и за суми до 10 000 лева.

Такса за анализ на кредитоспособността (еднократна, удържа се при отпускане на кредита):

 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева

 • 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия

Такса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с нетен доход минимум 1 200 лева:

 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева

За кредити в BGN:  Годишният процент на разходите e в размер на 7.34% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 7 години при плаващ лихвен процент 6.6% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2.54 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 19 059.66 лева и размер на месечната вноска 223.47 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

За кредити в EUR: Годишният процент на разходите e в размер на 7.35% при кредит в размер на 7 500 евро, срок на изплащане 7 години при плаващ лихвен процент 6.6% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 1.30 евро. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 9 532.44 евро и размер на месечната вноска 111.73 евро. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.