ЦКБ АД предлага на своите клиенти сключване на всички видове застраховки, предлагани от ЗАД "Армеец", за които е упълномощена от застрахователя, съгласно сключен агентски договор между двете дружества.
Застраховките се сключват на място в офис на банката от упълномощените за това служители.
Ако желаете да сключите застраховка в ЦКБ АД, е необходимо да посетите най-удобния за Вас офис на Банката.

Списък с офисите на ЦКБ

Някои от видовете застраховки, които можете да направите в ЦКБ АД са:

  • Имуществена застраховка "Нашият дом"
  • Комбинирани застраховки "Домашно имущество"
  • Застраховки "Автокаско" и гражданска отговорност
  • Застраховки на земеделски култури и домашни животни
  • Застраховки "Злополука", както индивидуални, така и групови
  • Туристически, медицински и други видове застраховки

Офиси на ЦКБ АД, в които се предлага застраховка "Гражданска отговорност"

Съвместни продукти със ЗАД Армеец

В сътрудничество със застрахователно дружество "Армеец", предлагаме на своите клиенти гъвкави банково-застрахователни продукти при конкурентни за българския пазар условия.

ЗАСТРАХОВКА „НАШИЯТ ДОМ“

Застраховка „Нашият дом“ е специално създаден продукт от водещата застрахователна компания „Армеец“ за клиентите на Централна Кооперативна Банка. Всички притежатели на разплащателни и спестовни сметки в банката вече могат бързо и лесно, без оглед и без попълване на въпросник, да сключат застраховка за дома си директно в банковия офис.

КАКВО МОЖЕ ДА ЗАСТРАХОВАТЕ?

Жилищни и вилни сгради, в т.ч. пристроени към тях гаражи, градински постройки, огради, монтирани тенти, слънчеви отоплителни инсталации, котли за отопление и др.

Общо обзавеждане, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, лични и други вещи, използвани в домакинството. КАКВИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА?

Пожар, късо съединение и токов удар;

Природни бедствия и земетресение;

Аварии от водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации;

Кражба чрез взлом и кражба с техническо средство;

Гражданска отговорност към трети лица;

Чупене на стъкла и витрини;

Други рискове.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ЗАСТРАХОВКАТА?

Бърза процедура и експертна консултация при сключване на застраховката;

Без попълване на предложение-въпросник, без прилагане на опис и без извършване на оглед;

Възможност за избор на фиксиран пакет за недвижимо и движимо имущество;

Застрахователните суми по групи имущества или отделни рискове представляват лимит на отговорност за срока на застрахователния договор;

В рамките на избрания лимит автоматично в срока на застрахователния договор се включват подобренията по сградата и всички новопридобити движими вещи;

Възможност за плащане на вноски на застрахователната премия;

SMS известие при забавено плащане на вноска;

Опция за автоматично подновяване за още един застрахователен период;

• Застрахователните обезщетения се определят по възстановителна стойност;

• Не се прилага самоучастие на Застрахования.

КЪДЕ МОЖЕ ДА СКЛЮЧИТЕ ЗАСТРАХОВКА „НАШИЯТ ДОМ“?

В офисите на „ЦКБ“ АД. ПОМОЩ ПРИ ЩЕТА Денонощен център за обслужване на клиенти за цялата страна: +359 700 1 39 39. Информация за контакт с ликвидационните центрове може да откриете в страницата на сайта на ЗАД „Армеец“ www.armeec.bg