Парични преводи от сметка

ЦКБ разполага с модерна информационна система, позволяваща разплащанията между клиентите на Банката да се извършват незабавно, в момента на превода. Независимо дали превеждате пари по сметката на получател в същия офис или друг клон на Банката, операцията отнема само няколко минути.

Можете да извършвате превод от разплащателна или депозитна сметка в ЦКБ, в лева или в чуждестранна валута.

Междуклонов превод без сметка

Дори и да не сте клиент на ЦКБ, можете да преведете пари на лице, което също няма сметка в Банката. Този превод е от типа "пощенски запис" и с него можете да се възползвате от предимствата на нашата система за вътрешно банкови разплащания. Благодарение на добре развитата ни клонова мрежа от 140 офиса в цялата страна, можете да изпратите бързо, в рамките на няколко минути, парични средства на когото желаете.

Нужно Ви е само да знаете трите имена, ЕГН, адрес и данните от личната карта - номер, дата на издаване и къде и от кого е издадена.