Какво трябва да знам

 • При плащане на такси в чужбина /например за обучение в чужбина
  Плащане с кредитна карта

  Както и при пазаруването в Интернет, използването на кредитна карта Visa или Mastercard е най-бързият и най-евтин начин за извършване на плащането. Разбира се, необходимо условие за да се възползвате от тази възможност е съответната институция или организация, на която превеждате парите, да приема плащания с кредитни карти и по-конкретно с Visa или Mastercard карти.

  Конкретният начин на изпращането на информацията за картата зависи от получателя на парите - може да се въвеждат данните в Интернет, да се попълва формуляр, който се изпраща по факс, по пощата и т.н.

  Извършване на превод

  Извършването на превод е по-скъпо от плащането с кредитна карта. Ако трябва получателят на парите да получи пълната сума, която превеждате, то ще трябва Вие да поемете разноските по превода както на кореспондентската банка, така и на банката на получателя. Друг недостатък е, че е необходимо да посетите банката, за да дадете нареждане за превод.

  Същевременно преводът има и своите предимства - той е най-подходящият начин за плащане на по-големи суми. Плащането с превод е по-бързо в сравнение с изпращането на чек, поради необходимостта чекът да бъде изпратен до получателя. В някои случаи единственият начин за плащане на дадена такса е извършването на превод.

  Плащане с поименен чек

  Предимствата и недостатъците на плащането с поименен чек са същите, както при поръчка на стоки и услуги в Интернет.

 • За да получа превод в чуждестранна валута чрез ЦКБ

  Има три начина, по които можете да получите пари чрез ЦКБ:

  • Ако имате открита сметка в офис на ЦКБ, е необходимо да се свържете с изпращача и да му съобщите следната информация:

  Името на Вашата обслужваща банка /т.е. ние - ЦКБ АД/
  CENTRAL COOPERATIVE BANK PLC
  SOFIA, BULGARIA
  SWIFT кода на ЦКБ
  CECBBGSF
  Вашето пълно име и адрес
  Например:
  Ivan Dimitrov Zlatkov
  Ivan Vazov Str. 18
  Plovdiv 4000
  IBAN номера на Вашата сметка
  Например:
  BG64 CECB 9790 1100 1415 92
  Името на обслужващия банков клон
  Например:
  Plovdiv Branch

  • Ако нямате открита сметка в офис на ЦКБ, можете да получите пари в офисите на ЦКБ като следватe гореописаната процедура, без да съобщавате номер на сметка. Желателно е обаче, да съобщите на изпращача достатъчно Ваши лични данни с цел безспорната Ви идентификация, като: ЕГН, номер на лична карта, пълен адрес и телефон, както и адрес на клона на банката. В този случай ще бъдете уведомен с писмо, че е получен валутен превод във Ваша полза.
  • Ако нямате открита сметка в офис на ЦКБ, можете да използвате услугата за бързи парични преводи Western Union.
 • Накратко за някои интересни услуги, предлагани от банката

  Стоки на кредит

  Докога ще чакате, за да си купите нещо, което ви харесва, което ви е нужно точно сега или се предлага при изгодни условия? Още днес, изгодно и бързо, пазарувайте без ограничения със "Стоки на кредит" от ЦКБ. Не е необходимо да посещавате банката, да представяте документи, доказващи доходите Ви, да посочвате какво е възнаграждението Ви. Достатъчно е само да посетите някой от магазините на нашите Търговски партньори и да представите лична карта и можете да закупите стоки до 10 000 лева. Максималният срок на кредита е 5 години.

  Кредитни карти Visa и MasterCard

  С международните кредитни карти Visa и MasterCard на ЦКБ можете да плащате в търговски обекти в повече от 220 държави и да теглите пари в брой от над 1 000 000 банкомата по света. Можете да изберете между три вида кредитни карти:

  • Фаворит - с гратисен период до 60 дни
  • Одесос - картата с много възможности и удобства в България
  Ипотечни кредити

  Максималният размер на кредита е 200 000 лева, а срокът на кредита е до 10 години. Получавате като бонус кредитна карта Mastercard или Visa.

  Потребителски кредити

  Максималният размер на кредита е 20 000 лева, но не повече от 30 нетни месечни заплати. Срокът на кредита е до 5 години. Ако превеждате заплатата си по сметка в ЦКБ, или ползвате "Абонамент за периодични сметки" Вие получавате преференциални лихвени проценти и заплащате до 50% по-ниски такси за кредита.

  Кредит Актив

  Кредит Актив е потребителски кредит за тези, които не работят на трудов договор - лица, упражняващи свободни професии, частни земеделски стопани, собственици на ЕТ, ЕООД, съдружници в ООД, лица, получаващи доходи от хонорари, наеми, ренти и др. Максималният размер на кредита е 20 000 лева, а срокът на кредита е до 5 години.

  Потребителски кредити за пенсионери

  Ако получавате пенсията си по картова сметка в ЦКБ, можете да кандидатствате за потребителски кредит за пенсионери. Този кредит е при облекчени условия - с минимални такси и без такса за предварително погасяване /връщане/ на кредита. Максималният размер на кредита е 15 000 лева със срок на изплащане до 5 години.

  Овърдрафт по картова сметка

  Ако получавате заплатата си по картова сметка в ЦКБ, можете да ползвате овърдрафт. Не е необходимо да има договор между работодателя Ви и банката. Овърдрафтът е с изгоден лихвен процент и с безплатна застраховка "Злополука". Лихва се начислява само върху ползваната част от овърдрафта.

  e-asy info - on-line услугата от ново поколение

  e-asy info Ви дава възможност да проверите в реално време наличността по своята дебитна или кредитна карта през Интернет, по телефон или чрез SMS. Сега вече във всеки един момент от всяка една точка на света можете да следите наличността по банковата си карта. Чрез e-asy info можете да получите в избрано от Вас време информация за наличността по картата си по два начина:

  • В Интернет - можете да проверите наличността по картата си на адрес www.epay.bg
  • Чрез SMS до мобилния Ви телефон
 • SMS банкови услуги

  ЦКБ се грижи за Вашето удобство чрез богато разнообразие от SMS услуги:

  SMS известия

  Получавате информация за салдото, оборотите, постъпленията и задълженията по Вашата сметка. Тази услуга е достъпна за всички разплащателни сметки. Особено подходяща е за уведомяване при постъпления по сметката, както и при промяна на салдото.

  SMS Детектив

  SMS детектив Ви осигурява най-добрата защита от измами и злоупотреби с Вашата карта. Получавате SMS веднага след използване на картата Ви, в момента на плащане или теглене на пари в брой. Защитени сте по всяко време и навсякъде - 24 часа в денонощието, не само в България, но и в чужбина.

  SMS за наличност по карта

  Изпращате SMS на определен номер и веднага получавате SMS с данни за наличността по картата Ви. Същата информация е достъпна и в Интернет след регистрация в ePay.bg.

  SMS за дължима вноска по карта Маркет

  Ако желаете, ще получавате безплатен SMS в края на всеки месец. Ще Ви информираме за общата сума на задълженията Ви и за минимално изискуемата вноска по кредитна карта Маркет.

  SMS за дължима вноска по карта Фаворит

  Можете да получавате безплатен SMS в края на всеки месец и по кредитна карта Фаворит. Ще Ви информираме за общата сума на задълженията Ви и за минимално изискуемата вноска по картата. Услугата е достъпна за всички карти Фаворит - както Visa Фаворит, така и MasterCard Фаворит.

  SMS за дължима вноска по Стоки на кредит

  Като клиент по Стоки на кредит можете да получавате всеки месец напомнящ SMS за размера и датата на вноската по кредита. SMS-ът е напълно безплатен.

  SMS за платена сметка с Абонамент за периодични сметки

  Като клиент на Абонамент за периодични сметки можете да получавате SMS във връзка с плащането на сметки за телефон, ток, вода, парно, GSM, кабелна телевизия, Интернет и др. Можете да получавате SMS:

  • три дни преди извършване на плащането
  • за всяко успешно плащане
  • за сметка над определения от Вас лимит за плащане
  • за всяко неуспешно плащане
  • за неплатена сметка

  Ако имате регистрация за някоя от SMS услугите на Централна Кооперативна банка и сте сменили мобилния оператор, запазвайки номера си, моля да ни уведомите за промяната. Това може да се направи, като посетите удобен за Вас офис на банката или изпратите номера на своя мобилен телефон и информация към кой оператор сте го прехвърлили на мейл адрес cards@ccbank.bg. Така ще продължите да ползвате успешно избраните от вас SMS услуги.

 • За пътническите чекове
  • Пътническият чек има неограничен срок на валидност, т.е. може да се използва винаги и независимо от времето, което е изтекло след датата на закупуването му.
  • При продажбата на пътнически чекове лицето-купувач винаги полага своя подпис /първи подпис/ на всеки един от закупените чекове.
  • При приемането на пътнически чек за изплащане се поставя втори подпис /контраподпис/ на купувача на чека на определеното за това място в присъствието и пред погледа на служителя, приемащ чека.
  • Установява се дали лицето, което представя чека, има право да получи парите по него. Служителят, приемащ чека, сравнява първия подпис /положен при продажбата на чека/ и контраподписа /положен при приемането на чека за изплащане/. Изисква се и документ за самоличност на клиента.
  • Пътническите чекове представляват един вид застраховка за купувача срещу евентуалната им загуба или кражба /комисионната при продажбата им всъщност представлява за купувача именно цената на тази застраховка/. При установяване липсата на пътнически чекове техният надлежен купувач има възможност за извънредно бързо 100% възмездяване /refund/, в т.нар. 'Refund Centres".

  Издателите поддържат огромна мрежа от собствени такива офиси за възстановяване, а като се добавят и офисите на банките-агенти по продажбите, практически службата за възмездяване функцонира в целия свят. При изпълнението на определена процедура купувачът на загубените чекове получава нови чекове или пари в брой от службата за възстановяване на съответния издател. Обикновено тази процедура е в рамките на 24 до 48 часа.

 • При пътуване или продължително пребиваване в чужбина

  Ако планирате пътуване в чужбина и предпочитате сигурността, спокойствието и удобството пред носенето на пари в брой, то имате няколко алтернативи. Можете да използвате дебитни или кредитни карти Visa и Mastercard.

  Международни дебитни карти

  Международните дебитни карти можете да използвате за теглене на пари в брой и за плащане на стоки и услуги в България, Европа и в цял свят.
  Ако имате международна дебитна карта и пътувате в чужбина, следва да имате предвид, че:

  • ПИН кодът по картата може да се сменя само в България
  • Ако извършвате операция с Вашата карта в чужбина, предварително вижте дали на банкомата или мястото /магазин, ресторант и др./ има логото съответно на Mastercard или Visa, което е поставено и на Вашата карта. Обичайно всички търговски обекти приемат разплащания с дебитни и с кредитна карти и от двата бранда - Mastercard или Visa.
  • Проверка на наличността по картата от банкомат в чужбина може да се извършва само с карти Visa/Mastercard. С карта Maestro можете да проверите наличността по картата си в чужбина чрез справка в Интернет на адрес www.epay.bg, но е необходимо предварително да сте се регистрирали за ePay.bg, както и чрез мобилното приложение Mobb.
  • Покупките в чужбина с картата са освободени от такси. Такси има само при теглене на пари в брой.

  Ако все още нямате дебитна карта, поръчайте сега на телефон 0800 11 400 или като заявите картата на сайта ни!

  Международни кредитни карти Visa и MasterCard

  Международните кредитни карти Visa и Mastercard също можете да използвате за плащане на стоки и услуги в България и в цял свят без да заплащате такса за транзакцията. Картите могат да се ползват за теглене на пари в брой, но срещу такса. Кредитната карта Ви предлага няколко предимства в сравнение с дебитната:

  • Можете да заплащате продукти и услуги на много повече места
  • Можете да извършвате операции, които не са възможни с някои дебитни карти - резервация и закупуване на самолетни билети, вземане на кола под наем, резервация и плащане за хотел
  • Получавате безплатна медицинска застраховка за пътуване в чужбина
  • Притежаването на кредитна карта Ви освобождава от необходимостта да представяте пари в брой на границите.

  Както и при дебитните карти, следва да имате предвид, че:

  • ПИН кодът по картата може да се сменя само в България.
  • Ако извършвате операция с Вашата карта в чужбина, предварително вижте дали на банкомата или мястото /магазин, ресторант, хотел и др./ има логото съответно на Visa или MasterCard, което е поставено и на Вашата карта.
  • Проверка на наличността по картата от банкомат в чужбина може да се извършва само с карта Visa. С карта Mastercard можете да проверите наличността по картата си в чужбина чрез справка в Интернет на адрес www.epay.bg, но е необходимо предварително да сте се регистрирали за ePay.bg
  • По-изгодно за Вас е да плащате директно с картата, а не да теглите пари в брой. Покупките с картата са освободени от такси, за разлика от тегленето на пари в брой
  • Къде можете да използвате Visa картата - тук ще получите повече информация за това, къде можете да теглите пари в брой с картата Visa.
  • Къде можете да използвате картата Mastercard - тук ще получите повече информация за това, къде можете да теглите пари в брой с картата Mastercard.
 • При поръчка и плащане на стоки и услуги в Интернет
  Поръчка и плащане на стоки и услуги в Интернет

  Ако искате да поръчате стока или услуга в Интернет, проверете какви са вариантите за плащане, които приема съответният сайт. Най-често се приема плащане с кредитни карти, но много търговци в интернет приемат и плащания с дебитни карти.

  Плащане с виртуални карти Visa в Интернет

  Предплатената виртуална карта VISA има само номер и няма физически носител. За това плащанията с виртуална карта са само online до размера на сумата, с която е заредена картата. Картата можете да получите само за 15 минути през Интернет или във всеки офис на ЦКБ или EasyPay.

  Плащане с кредитни карти Visa и Mastercard в интернет

  Това е най-бързият и евтин начин за плащане. Използването на кредитна карта Visa или Mastercard е изключително удобно при чести транзакции в Интернет. Едно от предимствата на кредитните карти на ЦКБ е, че покупките в Интернет са освободени от такси. Ако имате гратисен период към картата, той важи и при покупки в интернет.

  Преди да извършите плащането, уверете се, че сайтът приема плащания съответно с Visa или Mastercard карти. Ако е така, Вие трябва да дадете номера на Вашата карта, срока на валидност и код на картата /CVV2 за Visa и CVC2 за Mastercard/. Вашият код за плащания по интернет е изписан на гърба на картата Ви, в полето за подпис. Кодът е последните три цифри от изписания там номер.

  В повечето случаи е необходимо да посочите и адрес за доставка на поръчания продукт. Ако адресът, на който желаете да Ви бъде доставен поръчания в Интернет продукт, е различен от адреса, който сте посочили в банката, е необходимо да попълните и двата. Например на англоезичните сайтове най-често адресът за доставка е "Shipping Address", а адресът, който сте посочили в банката - "Billing Address".

  Препоръчваме Ви да регистрирате своята карта за услугата E-secure - за сигурни плащания в интернет.

  Плащане с дебитна карта в интернет

  Вече можете да плащате в глобалната интернет мрежа не само с кредитни карти, но и с дебитни карти. Плащането се извършва по същия начин, както и с кредитни карти. Отново се използва трицифреният код на гърба на картата /CVV2/.

  Картите Debit Mastercard, Visa Debit и Visa Electron на Централна Кооперативна Банка могат да бъдат регистрирани в международната система за електронни разплащания PayPal.

  Препоръчваме Ви да регистрирате своята карта за услугата E-secure - за сигурни плащания в интернет.

  Плащане на стоки и услуги в България

  С дебитните и кредитните карти на Централна Кооперативна Банка можете да плащате във всеки търговски обект, който приема плащания с банкови карти, както в България, така и в чужбина.

  Можете да ползвате Вашата дебитна или кредитна карта от ЦКБ и за плащане в интернет на битовите си сметки. След регистрация в системата ePay.bg, можете както да плащате месечните си сметки за ток, вода, парно, телефон, GSM, Интернет и кабелна телевизия, така и да извършвате парични преводи в лева. В ePay.bg можете да използвате всички дебитни и кредитни карти, издавани от Централна Кооперативна Банка.

 • Какво трябва да направя, в случай че забравя паролата си?

  Необходимо е да подадете заявка за генериране на нова парола за достъп като въведете потребителско име, e-mail и нова парола по Ваш избор. На посоченият в заявката  e-mail ще получите код за забравена парола, който следва да предоставите за активиране на паролата в избран от Вас офис на ЦКБ АД.

Какво трябва да знам, ако имам карта

 • За минималния неснижаем остатък по картова сметка

  Минимален неснижаем остатък по картова сметка е сумата, която е блокирана по картовата сметка, докато съществува картата.
  Минималният остатък не е такса, а само блокирана сума. След като изтече срокът на валидност на картата, тази сума се разблокира.
  Минималният остатък се включва в салдото по сметката, но се приспада от сумата, която може да се ползва с картата /за повече подробности вж. "Справка за състояние /наличност/ по картова сметка от банкомат"/.

  Минимален неснижаем остатък при дебитни карти

  Дебитните карти на Централна кооперативна банка се издават при най-ниския минимален неснижаем остатък по международна карта в България - 2 лева на карта.
  Общият размер на минималния остатък зависи от броя на картите по сметката Ви - ако по сметката си имате 1 карта, минималният остатък е 2 лева; ако имате 2 карти е 4 лева и т.н.

  Минимален неснижаем остатък при кредитни карти Visa и MasterCard

  ЦКБ издава различни типове кредитни карти Visa и MasterCard - Фаворит и Одесос. Фаворит и Одесос се издават с кредитен лимит и без минимален неснижаем остатък.

 • За какво мога да използвам дебитни и кредитни карти Visa и Mastercard

  Дебитни карти

  Международните дебитни карти са предназначени за:

  Извършването на транзакции е възможно само до размера на наличността по картата или до размера на отпуснатия овърдрафт по картовата сметка.

  Кредитни карти MasterCard и Visa

  Кредитните карти  Visa и Mastercard предоставят повече удобства и възможности за извършване на плащания. Можете да ползвате картата до размера на кредитния лимит, без да разполагате със собствени средства по картовата сметка. Картата предоставя следните възможности:

  • Плащане на стоки и услуги в много търговски обекти и теглене на суми в брой в България и чужбина
  • Транзакции, за които изрично се изискване заплащане с кредитна карта
  • Плащания в Интернет - можете да правите транзакции в световната Интернет мрежа
  • Плащания по телефон - да поръчвате стоки и заплащате услуги не само в България, но в целия свят
  • Получавате безплатна медицинска застраховка за пътуване в чужбина
 • Ако искам да променя лимитите по картата си

  Вие можете да променяте лимитите по Вашата карта. Достатъчно е да се обърнете към клона на ЦКБ, който е издал Вашата карта.

  Лимити по дебитна карта

  Лимитите за транзакции в България и в чужбина могат да бъдат както намалявани, така и увеличавани. Изключение правят само лимитите на една транзакция.

  Лимити по кредитна карта

  Лимитите за транзакции с кредитни карти могат да бъдат както намалявани, така и увеличавани. Изключение правят само лимитите на една транзакция. От съображения за сигурност не Ви препоръчваме значително увеличение на лимитите.

 • Ако съм сбъркал ПИН кода си три пъти

  Ако въведете три пъти подред грешен ПИН код към Вашата банкова карта, то картата е блокирана. Необходимо е да се обърнете към клона на ЦКБ, където Ви е издадена картата. Ако си спомняте ПИН кода, картата ще бъде разблокирана и ще може да се използва отново. Ако не го помните, ще Ви бъде издадена нова карта с нов ПИН код /ако картата е дебитна/ или само нов ПИН код /ако картата е кредитна/.

  Не е необходимо въвеждането на три грешни ПИН кода да е станало в един ден. Например картата ще се блокира, ако в даден момент въведете един грешен ПИН код, а второто и третото грешно въвеждане са седмица по-късно, при условие, че през този период не сте въвеждали верния си ПИН код.

  Ако сте въвели един или два пъти грешен ПИН код и след това въведете верен, то отново разполагате с три опита, т.е. са "изтрити" грешните въвеждания.

  Ако въвеждането на грешни ПИН кодове е станало на банкомат, е възможно картата Ви да бъде задържана от банкомата /вж. Карта, задържана на банкомат/.

 • За сигурността на картата ми и парите по нея

  За сигурността на картата ми и парите по нея

 • Ако картата ми е задържана на банкомат
  • Ако банкоматът е към банков офис, помолете да Ви предадат задържаната карта. Ще Ви бъде поискан документ за самоличност и ще трябва да подпишете съответен формуляр. Имайте предвид, че банките не са длъжни да Ви предадат картата. В случай, че откажат да Ви върнат картата, тя ще бъде изпратена до ЦКБ, откъдето следва да я получите.
  • Ако банкоматът не е до банков офис, то трябва да се обърнете към клона на ЦКБ, където Ви е издадена картата. Ще улесните получаването й, ако обърнете внимание на коя банка е банкоматът, който е задържал картата Ви. За съжаление се получава известно забавяне при получаването на картата обратно, което се дължи на технологичното време, необходимо за вземане на задържаната карта и изпращането и от банката, обслужваща банкомата, до ЦКБ. Ако желаете по-бързо да разполагате с парите си, то Ви препоръчваме да поискате издаване на нова карта.
  • При задържането от банкомата картата е блокирана и за да можете да я използвате отново, тя трябва да бъде разблокирана. Ето защо е необходимо да уведомите ЦКБ, че картата Ви е била задържана на банкомат, дори и в случаите, когато сте взели сами картата си.
 • При справка за салдо /наличност/ по картова сметка

  Справка за наличност по картова сметка чрез e-asy info

  e-asy info Ви дава възможност да проверите в реално време наличността по своята дебитна или кредитна карта през Интернет, по телефон или чрез SMS. Сега вече във всеки един момент от всяка една точка на света можете да следите наличността по банковата си карта. Чрез e-asy info можете да получите в избрано от Вас време информация за наличността по картата си по два начина:

  • В Интернет - можете да проверите наличността по картата си на адрес www.epay.bg
  • Чрез SMS до мобилния Ви телефон

  Справка за състояние /наличност/ по картова сметка от банкомат

  Вие можете да проверите състоянието по Вашата картова сметка от всеки банкомат в България, като изберете операцията ДРУГИ УСЛУГИ и след това СЪСТОЯНИЕ ПО СМЕТКАТА.

  Когато поискате разписка от банкомат за наличността по картовата Ви сметка, следва да имате предвид, че:

  • Сумата горе "Картова сметка на дата" показва наличността по сметката, включително минималния неснижаем остатък.
  • Сумата долу "Наличност след транзакцията" показва наличността по сметката, като е приспаднат минималният неснижаем остатък.

  Така например, ако общата сума по сметката е 230.50 лева и имате една карта по сметката, то наличността след транзакцията ще бъде 228.50. Разликата от 2 лева не е такса, а представлява блокирана сума /минималният неснижаем остатък/. Това означава, че сумата по сметката е 230.50, а сумата, която можете да ползвате чрез картата - 228.50. Двата лева минимален остатък са блокирани, докато съществува картата.

  Аналогично, ако имате 2 карти по сметката, минималният неснижаем остатък ще е 4 лева, а "Наличност след транзакцията" - 226.50 /230.50 - 4.00/.

  Когато извършвате теглене на пари от банкомат, също можете да поискате разписка:

  В този случай "Наличност след транзакцията" отразява сумата след тегленето в брой, като е приспаднат и минималния неснижаем остатък от 2 лева.

  В конкретния случай са изтеглени 200 лева:

  Първоначална наличност 230.50
  Теглене на пари в брой -200.00
  Минимален неснижаем остатък -2.00
  Наличност след транзакцията =28.50

  /Таксата за теглене в този момент не е удържана от сметката/

  Ако след транзакцията поискате нова справка за състоянието на сметката, то "Картова сметка на дата" ще отразява салдото по сметката Ви преди тегленето на пари в брой, а "Наличност след транзакцията" - след тегленето. Така в конкретния пример разликата ще е 202 лева /200 лева теглене + 2 лева минимален остатък/.

  Тя ще се запази до следващия работен ден, когато "Картова сметка на дата" ще стане 30.30 лева /230.50 лева - 200 лева теглене - 0.20 лева такса за теглене/. Тогава сумата, разполагаема с картата, ще стане 28.30 лева /30.30 лева - 2 лева минимален остатък/.

  Ако ползвате овърдрафт и поискате справка от банкомат за салдото си, то сумата горе "Картова сметка на дата" ще отразява наличността по сметката без овърдрафта. Ако сте използвали целия овърдрафт или част от него, "Картова сметка на дата" ще е отрицателно число. Сумата долу "Наличност след транзакцията" ще показва разполагаемата наличност, т.е. сумата с овърдрафта минус минималния остатък от 2 лева на карта.

  Например, ако Ви е отпуснат овърдрафт от 500 лева и сте използвали 120.50 лева от него, справката ще изглежда по следния начин:

  Числото -120.50 показва каква част от овърдрафта сте използвали. Числото 377.50 показва с каква сума разполагате. Тя е получена, като от размера на овърдрафта - 500 лева, са приспаднати ползваната част - 120.50 лева и минималният остатък от 2 лева.

  Ако сте определили сума за картови операции, това също оказва влияние върху справката за състоянието по сметката Ви. "Наличност след транзакцията" е равна на по-малкото число от сумата за картови операции и реалната наличност по сметката:

  • Например, ако салдото по сметката Ви е 500 лева, а сумата за картови операции - 400 лева, тогава "Наличност след транзакцията" е 400 лева и справката на банкомат изглежда по следния начин:

  • Ако салдото по сметката Ви е 300 лева, а сумата за картови операции - 400 лева, тогава "Наличност след транзакцията" ще е 298 лева /300 лева - 2 лева минимален остатък/

  Авторизация на транзакция с карта

  Авторизацията е нефинансово съобщение, т.е. тя не е пряко свързана с превеждането на пари, а представлява проверка на определени данни, свързани с картата.

  Искането за авторизация е процесът, при който опитът за извършване на транзакция с банкова карта се одобрява или отхвърля въз основа на проверяваните данни - валидността на картата, наличната сума, с която разполага картодържателят, разрешения лимит, до който се авторизира плащането, ПИН кода /ако за транзакцията се изисква въвеждането на ПИН код/.
  Ако искането за авторизация бъде одобрено, се блокира сумата на транзакцията до реалното усвояване на парите /презентмънта/.

  При дебитните карти /например Maestro/ обикновено искането за авторизация и реалното усвояване на парите става едновременно, с изключение на транзакциите в чужбина. При кредитните карти /например MasterCard/ в повечето случаи има разлика във времето между авторизацията и реалното усвояване на парите, като тази разлика във времето може да е до 45 дни.

  В периода, в който има авторизация, а парите все още не са усвоени, сумата на авторизацията е блокирана по сметката. Това означава, че през този период сумата за транзакцията е по сметката /т.е. се включва в салдото, което например може да се провери от банкомат/, но реално не може да бъде използвана за други транзакции.

  Салдо по кредитна карта

  При кредитните карти е възможно да има различие между салдото /което например може да се провери от банкомат/ и реално разполагаемата сума. Причината е в това, че в повечето случаи има разлика във времето между извършването на транзакцията и реалното усвояване на парите. Тази разлика във времето може да е до 45 дни - това е максималният срок за забавяне.

  Например, ако имате 800 лева по сметката си, но сте извършили транзакция за 20 евро /приблизително 39.12 лева/, е възможно сумата за тази транзакция да не бъде веднага приспадната от сметката Ви, а само блокирана. Така при проверка на салдото по картата ще установите, че разполагате с 800 лева, но реалната наличност е 760.88 /800 - 39.12/. Това ще е така до реалното усвояване на парите, когато ще се намали салдото по картата Ви.

 • При теглене на пари в брой от банкомат

  За да извършите теглене или друга операция на банкомат, e необходимо да направите следното:

  1. Въведете своята банкова карта на банкомата, като внимавате магнитната лента да бъде отдолу и отдясно.

  2. Изберете желаната операция чрез натискане на бутон отстрани на екрана.

  Операцията може да бъде:

  • теглене на пари в брой
  • промяна на ПИН
  • прехвърляне на суми между сметки
  • плащане на сметки, зареждане на предплатени карти за GSM, плащане на време за Интернет
  • регистрация за плащания чрез Интернет /ePay.bg/
  • справка за състоянието /наличността/ по сметка

  Всеки следващ екран ще показва стъпката, която можете да направите.

  3. Въведете своя Персонален Идентификационен Номер /ПИН/ от клавиатурата на банкомата. Ако по време на въвеждане на ПИН кода се допусне грешка, можете да натиснете клавиша КОРЕКЦИЯ /CORR или CORRECTION/ и да повторите въвеждането. След въвеждане на ПИН кода, заявената от Вас операция се одобрява или отхвърля на базата на валидността на данните, записани на банковата карта, на ПИН кода, свързан със картата и на наличността по картовата сметка.

  4. Извадете веднага своята карта от устройството след приключване на операцията и я приберете.

  5. Вземете банкнотите, подадени от устройството, ако теглите пари в брой.

  6. Вземете Вашата разписка, ако сте заявили такава по време на операцията.

  Списък на всички банкомати в България

 • Как мога да платя сметките за ток, вода, парно, стационарен и мобилен телефон

  Плащане на месечни сметки с банкова карта

  С  картите от ЦКБ ще спестите много време и нерви! Вече не е необходимо да чакате на опашки, за да платите месечните си сметки. Можете да извършите плащане по телефон, в Интернет и от банкомат. При Ваше желание плащанията могат да се извършват автоматично.

  Какво можете да платите?

  Търговец Плащане на периодични сметки
  В
  Интернет
  чрез
  ePay.bg
  От
  банкомат
  Автоматично
  плащане
  ЧЕЗ България EАД + + +
  Топлофикация - София, Плевен, Бургас, Русе, Враца, Велико Търново и др. + + +
  Vivacom /за цялата страна/ + + +
  Глобул /за цялата страна/ + + +
  М-Тел /за цялата страна/ + + +
  ЕНЕРГО-ПРО ЕАД + + +
  Софийска вода + + +
  ВиК - Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Пловдив, Русе и др. +  +  +
  Булсатком АД +    
  М САТ Кейбъл ЕАД +   +
  ЕВН България Електроснабдяване ЕАД + + +
  Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД +  + +
  Мегалан Нетуърк ООД +  +  +

  С "+" са означени възможните плащания.

  Плащане на сметки в Интернет

  С картата от ЦКБ Вие можете да плащате в Интернет сметките си за ток, парно, вода, мобилен и стационарен телефон. Това става чрез системата ePay.bg.

  Плащане на сметки от банкомат

  С Вашата дебитна карта или с кредитна карта от ЦКБ Вие можете да плащате от банкомат сметките си за ток, парно, мобилен и стационарен телефон. Услугата е достъпна без предварителна регистрация и без посещение на банката.

  Автоматично плащане на сметки

  С "Абонамент за периодични сметки" Вашите задължения за ток, парно, вода и телефони ще бъдат платени автоматично. Необходимо е да притежавате дебитна карта от ЦКБ или кредитна карта Маркет. Ако имате нужда от допълнителни средства, за да платите битовите си сметки, ние можем да предоставим овърдрафт по картовата Ви сметка.