Хубави моменти, но не в бъдеще време! Не отлагай желанията си! Изпълни ги с потребителски кредит ДНЕС. Лихвата по кредита вече започва от 4.1%!

Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

 • Максимална сума 50 000 лева или равностойност във валута
 • Максимален срок 10 години
 • Лихвен процент от 4.1% за първата година
 • Лихвен процент от 4.6% за останалия период

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:
Доведи клиент за потребителски или ипотечен кредит от ЦКБ и получи отстъпки.

Условия за получаване

 • Имате добър осигурителен доход
 • icon Работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител
 • icon Имате поне шест месеца трудов стаж на настоящата месторабота
 • Упражнявате свободна професия и извършвате услуги с личен труд поне от една година

Обезпечение

 • icon Без поръчител кредит до 15 000 лева
 • icon Един поръчител кредит от 15 000 до 30 000 лева
 • icon Двама поръчители кредит над 30 000 лева
 • за клиенти с осигурителен доход над 1000 лева и превод на заплата в банката не се изисква поръчител за кредит до 30 000 лева
 • за клиенти с осигурителен доход над 1400 лева и превод на заплата в банката не се изисква поръчител за кредит до 50 000 лева
  * в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник

  Такса за анализ на кредитоспособността:

  - 1% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

  - 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия

  Промоционални такси, валидни за искания подадени до 30.09.2021 г. вкл.:

  Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 800 лева

  •  0.75% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

  Такса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с осигурителен доход минимум 1 200 лева

  • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева

  Годишният процент на разходите  е в размер на 5,77% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години при лихвен процент за първата година 4,3% и 5,4% за останалия срок и включена еднократна такса за анализ на кредитоспособността 0,5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2,50 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 19 643,11 лева,  размер на месечната вноска 154,02 лв. за първите 12 месеца и 161,30 лв. за останалия период. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

   

   

  Допълнителна информация можете да получите на телефони:
  *5050   (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
  02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.