Хубави моменти, но не в бъдеще време! Не отлагай желанията си! Изпълни ги с потребителски кредит ДНЕС. Лихвата по кредита вече започва от 4.30%!

Потребителски кредит ДНЕС за служители с висока квалификация или упражняващи свободна професия

Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

 • Максимална сума 60 000 лева или равностойност във валута
 • Максимален срок 10 години
 • Лихвен процент от 4.30% за периода на кредита

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:

Условия за получаване

 • Имате добър осигурителен доход
 • icon Работите на безсрочен трудов договор и сте високо квалифициран специалист
 • iconДлъжността ви е включена в списък на банката, за ползване на продукта*
 • icon Имате поне шест месеца трудов стаж на настоящата месторабота
 • Упражнявате свободна професия и извършвате услуги с личен труд поне от една година

*Справка за одобрените длъжности може да направите на телефон: 02/9266500 или на кратък номер *5050, както и във всеки офис на Централна кооперативна банка АД

Обезпечение*

 • icon Без поръчител кредит до 15 000 лева
 • icon Един поръчител кредит над 15 000 лева
 •  
 • за клиенти с нетен доход над 1200 лева и превод на заплата в банката или поет ангажимент не се изисква поръчител за кредит до 50 000 лева
 • за клиенти с нетен доход до 1200 лева и превод на заплата в банката или поет ангажимент не се изисква поръчител за кредит до 40 000 лева

*по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник

Такса за анализ на кредитоспособността (еднократно се удържа при отпускане на кредита):

 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева
 • 0.5% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия
Tакса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с нетен доход минимум 1200 лева:
 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 50 лева
 

Годишният процент на разходите   е в размер на 4.86% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години при лихвен процент 4.30% и включена еднократна такса за анализ на кредитоспособността 0.5% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2,50 лв. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 18 856,74 лева и размер на месечната вноска 154,01 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

 

 

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050   (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.