Увеличете продажбите си с ПОС терминалите на Централна Кооперативна Банка

ЦКБ Ви предлага възможност да оптимизирате разходите си и да улесните клиентите си при покупки на стоки и услуги, чрез използване на банкови карти.

  • Можете да приемате плащания с дебитните и кредитни карти VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro.
  • Без такси за инсталация на терминала.
  • Безплатно откриване на разплащателна сметка.
  • Гъвкави схеми за таксуване в зависимост от оборота на ПОС терминала.

Ако сте търговец и желаете да приемате плащане чрез дебитни и кредитни карти във Вашия търговски обект или електронен магазин, банката Ви предлага възможност за инсталиране на ПОС терминал или Виртуален ПОС терминал за on-line разплащания директно на страницата на Вашия магазин в интернет.

Какво представляват и как действат?

ПОС терминалите служат за осъществяването на електронни разплащания, при които средства от банковата сметката на купувача - картодържател преминават в сметката на търговеца.

 Принцип на работа

При плащане, терминалът проверява валидността на картата, свързва се с издателя на картата и при наличие на средства по сметката на картодържателя, отпечатва разписка и превежда заявената сума по сметката на търговеца.

Разплащателна система за електронен магазин - виртуален терминал

Какво представлява и как действа?

ЦКБ Ви предлага възможност за on-line разплащане с банкови карти при покупка от Вашия електронен магазин. Клиентът въвежда информацията за своята карта на специална защитена страница. След проверка на валидността и наличността по сметката му, се осъществява плащането:

Ползите за Вас от описаните нови начини за плащане на сметки са:

  • Ускоряване на оборота на паричния поток на фирмата - сумите постъпват по разплащателната сметка на Вашата организация до 24 часа от извършване на плащането от клиента;
  • Намаляване на разходите за инкасиране на месечните сметки, плащани от клиентите в брой на касите на фирмата Ви;
  • Улеснение на клиентите и повишаване на качеството на предлаганата от Вас услуга;
  • Постепенно намаляване на разходитe за работна заплата на персонала Ви.

Повече информация за Виртуалния ПОС терминал

За заявка или информация може да ни пишете на e-mail: vpos@ccbank.bg.