Как да осъществите вашите желания сега, не в бъдещето? Централна Кооперативна Банка предлага потребителски кредити и овърдрафт със специфични условия, в зависимост от нуждите ви и в какъв етап от живота се намирате. Сигурни сме, че можем да ви предложим кредит, който най-добре да удовлетворява точно вас.

Клиентите, които получават или предстои да започнат да получават доходите си по сметка в ЦКБ, могат да се възползват от преференциалните ни лихвени проценти.