Вие получавате множество възможности чрез сметката към международните дебитни карти Visa Electron на ЦКБ. Картовата сметка прави достъпни за Вас множество банкови услуги - касови операции, преводи, спестяване и ползване на потребителски кредит - овърдрафт.

За да използвате тези функции едновременно, е необходимо да определите размера на сумата за картови операции. Чрез сумата за картови операции дефинирате каква е максималната сума, която можете да изразходвате с картата.

Ако по Вашата сметка има повече пари, отколкото е сумата за картови операции, то чрез картата можете да ползвате само сумата, блокирана за картови операции. Остатъкът от парите ще може да се изтегли на каса, да се използва за превод и т.н.

Ако използвате картата /независимо от това дали става дума за теглене на пари в брой или плащане на стоки и услуги/, то най-късно в края на следващия работен ден отново ще можете да използвате максималната сума за картови операции /или всичките Ви пари, ако са по-малко от максималната сума за картови операции/ и ще се намали сумата, която можете да изтеглите на каса или да използвате за превод.

Препоръчваме Ви да изберете сума за картови операции не по-голяма от 3000 евро.