CCB Mobile - мобилно приложение на ЦКБ АД

Услугата CCB Mobile може да бъде използвана от пълнолетни физически лица, клиенти на ЦКБ АД. Приложението за мобилно банкиране може да се ползва на следните операционни системи и мобилни устройства:

 • операционна система: iOS 8.0 + , Android 4.0.3 +.

 • устройства: iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5SE, 5C, 6, 6+, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+, X, XS, XS Max, XR, iPad (без iPad 1) и всички мобилни устройства с инсталиран Android 4.0.3 +

Чрез услугата CCB Mobile можете да:

 • извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина – между собствени сметки, към произволни получатели и предварително зададени контрагенти.
 • извършвате експресни междубанкови плащания в лева чрез системата РИНГС.
 • потвърждавате масови файлове, които са въведени през CCB Online с КЕП, без лимити.
 • потвърждавате преводи, които са въведени през CCB Online с КЕП, без лимити.
 • извършвате преводи към бюджет.
 • извършвате действия по управление на банкови карти, получавате справочна информация за извършени операции с банкови карти.
 • извършвате справки за последни движения и извлечения за период по сметка.
 • извършвате покупко-продажба на валута.
 • плащате битови сметки.
 • извършвате плащане с 10 цифрен код.
 • договаряте валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута.
 • получавате справочна информация и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД.
 • получавате справочна информация за състоянието на кредитни задължения на физически лица.
 • извършвате погасяване на задължения по потребителски кредити и кредитни карти.
 • да разпечатвате платежни нареждания, вкл. SWIFT/СЕПА потвърждения.

Услугата CCB Mobile можете да използвате на повече от едно мобилно устройство.

лимити

 • icon Преводи между собствени сметки без лимит
 • icon Преводи към произволни получателидо 4 000 лева за 24 часа
 • icon Преводи към контрагенти, бюджет и плащане на битови сметки до 8 000 лева за 24 часа


* Няма лимит при потвърждаване на преводи и масови плащания в CCB Mobile, наредени през CCB Online.

     предимства                                       удобство                                      сигурност

 • icon Спестявате не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси, в сравнение с таксите, наредени от банков офис.
 • icon Влизате в приложението само с ПИН код, без да изписвате потребителско име и парола.
 • icon

   

  Всеки превод се потвърждава с ПИН код, пръстов или лицев отпечатък. Лицево разпознаване важи само за iOS.

Как да се регистрирате за CCB Mobile?

За да ползвате услугата CCB Mobile е необходимо:

 • Да изтеглите и инсталирате на SmartPhone/iPhone мобилното приложение CCBank Mobile App през GooglePlay или App store.
 • Да подадете заявка за регистрация за услугата от тук като създадете потребителско име и парола или да ги получите в офис на Банката.

 • Да подадете заявка за регистрация на едно или няколко мобилни устройства.
 • Да посетите еднократно офис на Банката за активиране на услугата и мобилните устройства, като предоставите валиден документ за самоличност.

Ако вече имаш активна регистрация за CCB Online с КЕП или CCB Lite е необходимо:

 • Да изтеглите и инсталирате на SmartPhone/iPhone мобилното приложение CCB Mobile през App store или GooglePlay.
 • Да въведете потребителското Ви име и парола от CCB Online или CCB Lite в приложението.
 • Да подадете заявка за регистрация на едно или няколко мобилни устройства.
 • Да посетите еднократно офис на Банката за активиране на услугата и мобилните устройства, като предоставите  валиден документ за самоличност.

Подробна информация за регистрацията за услуга можете да намерите в Ръководство за работа CCB Mobile.

Допълнителна информация относно регистрацията за CCB Mobile можете да получите във всеки офис, 

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

ТАРИФА
за наредени преводи в лева през CCB Mobile

Вид такса

BGN

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 0.50
Междубанкови преводи (БИСЕРА) 1.00
Междубанкови преводи (БИСЕРА) - многоредови 2.00
Междубанкови преводи (РИНГС) 11.00
Плащане на битови сметки
Без такса

 

ТАРИФА
за наредени преводи във валута през CCB Mobile

Вид такса

EUR

Вътрешно банкови преводи
между сметки на един и същ клиент Без такса
между сметки на различни клиенти 1.50
Кредитен превод извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) и кредитен превод в ЕИП във валута различна от евро 

С вальор 2 работни дни (спот вальор) чрез платежно нареждане по електронен канал - не се прилага за преводи в евро.

до EUR 500

от EUR 500.01 до EUR 2’500

от EUR 2’500.01 до EUR 10’000

над EUR 10’000

9 EUR

15 EUR

21 EUR

0.18%, мин. 22 EUR, макс. 200 EUR

С вальор следващ работен ден  чрез платежно нареждане по електронен канал

до EUR 500

от EUR 500.01 до EUR 2’500

от EUR 2’500.01 до EUR 10’000

над EUR 10’000

11 EUR

17 EUR 

23 EUR

0.20%, мин. 24 EUR, макс. 200 EUR

С вальор същия работен ден чрез платежно нареждане по електронен канал

до EUR 500

от EUR 500.01 до EUR 2’500

от EUR 2’500.01 до EUR 10’000

над EUR 10’000

13 EUR

19 EUR 

25 EUR

0.22%, мин. 26 EUR, макс. 200 EUR

Кредитен превод в евро в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП)

С вальор следващ работен ден чрез платежно нареждане по електронен канал

до EUR 500

от EUR 500.01 до EUR 2’500

от EUR 2’500.01 до EUR 10’000

над EUR 10’000

7 EUR

13 EUR

19 EUR

0.20%, мин. 20 EUR, макс. 200 EUR

С вальор същия работен ден чрез платежно нареждане по електронен каналдо EUR 500

от EUR 500.01 до EUR 2’500

от EUR 2’500.01 до EUR 10’000

над EUR 10’000

13 EUR

19 EUR

25 EUR

0.22%, мин. 26 EUR, макс. 200 EUR

Наредени междубанкови преводи в чуждестранна валута с клауза: „разноските на другите банки – за сметка на наредителя”
- за преводи в USD, независимо от сумата на превода 25 USD
- за преводи до EUR 2 500.00 включително, или равностойност в друга валута (без USD) 12.50 EUR
- за преводи от EUR 2 500.01 до EUR 12 500.00 включително, или равностойност в друга валута (без USD)  20 EUR
- за преводи от EUR 12 500.01 до EUR 50 000.00 включително, или равностойност в друга валута (без USD) 30 EUR
- за преводи над EUR 50 000.00 или равностойност в друга валута (без USD) 50 EUR

 

CCB Mobile

Допълнителна информация относно услугата CCB Mobile можете да получите във всеки офис, 

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg .