Ако въведете три пъти подред грешен ПИН код към Вашата банкова карта, то картата е блокирана. Необходимо е да се обърнете към клона на ЦКБ, където Ви е издадена картата. Ако си спомняте ПИН кода, картата ще бъде разблокирана и ще може да се използва отново. Ако не го помните, ще Ви бъде издадена нова карта с нов ПИН код /ако картата е дебитна/ или само нов ПИН код /ако картата е кредитна/.

Не е необходимо въвеждането на три грешни ПИН кода да е станало в един ден. Например картата ще се блокира, ако в даден момент въведете един грешен ПИН код, а второто и третото грешно въвеждане са седмица по-късно, при условие, че през този период не сте въвеждали верния си ПИН код.

Ако сте въвели един или два пъти грешен ПИН код и след това въведете верен, то отново разполагате с три опита, т.е. са "изтрити" грешните въвеждания.

Ако въвеждането на грешни ПИН кодове е станало на банкомат, е възможно картата Ви да бъде задържана от банкомата. В този случай е най-добре да се обърнете към банката, издател на картата.