Кредитни карти Visa
С международните кредитни карти Visa на ЦКБ можете да плащате в търговски обекти в повече от 220 държави и да теглите пари в брой от над 1 000 000 банкомата по света. Можете да изберете между три вида кредитни карти:

Фаворит - с гратисен период до 60 дни
Гарантирана - издава се без никакви формалности
Потребителски кредити
Максималният размер на кредита е 10 000 евро, а срокът на кредита е до 5 години. Ако превеждате заплатата си по сметка в ЦКБ, Вие получавате преференциални лихвени проценти.

Овърдрафт по картова сметка
Ако получавате заплатата си по картова сметка в ЦКБ, можете да ползвате овърдрафт. Овърдрафтът е с изгоден лихвен процент, като лихва се начислява само върху ползваната част от овърдрафта.