Контролирайте състоянието на сметката си чрез SMS известия до мобилния Ви телефон. Вече не е необходимо да посещавате банката или да се обаждате по телефона, за да сте информирани навреме за салдото и движенията по Вашата сметка.

Ползвайки услугата на ЦКБ "Контрол по сметката чрез SMS известия", Вие имате богат избор:

Избирате какви SMS-и желаете да получавате:

 • за салдо;
 • за обороти;
 • за постъпления;
 • за задължения;
 • комбинация от горните възможности.

Може да определите дали да получавате подробна или по-обобщена информация за салдото по сметката Ви. Когато имате повече сметки в ЦКБ, с един SMS получавате информация за салдата по всичките Ви сметки.

Когато сметката Ви e картова, Ви препоръчваме да избирате подробна информация, за да знаете едновременно колко са средствата по картата Ви, каква е сумата, която можете да ползвате за касови операции и преводи, както и с какъв овърдрафт разполагате.
Може да получавате информацията за сметката Ви, разпределена по типове движения - касови операции, вътрешни преводи, валутни преводи и други. Така ще сте осведомени за оборотите по нея.

Избирате кога и в кои случаи да получавате SMS известия

SMS известия за салдото и оборотите по сметката можете да получавате от един до три пъти на ден - сутрин, обед или вечер. Съществува възможност и да се изпращат SMS-и само при движение по сметката Ви за деня. Така в дните, в които няма движение, няма да получавате SMS известия.

SMS известия за постъпленията и задълженията по сметката Ви можете да получавате:

 • за всяко постъпление и задължение;
 • само за постъпления и задължения над определена сума.

Препоръчваме Ви втората възможност особено при съобщения за задължения.

Определяте броя SMS известия, които желаете да получавате:

 • 10 SMS известия;
 • 30 SMS известия;
 • неограничен брой SMS известия.

Избирате начин за таксуване на услугата

 • Абонамент за 10 SMS известия с такса от 2 лева, платима при регистрацията;
 • Абонамент за 30 SMS известия с такса от 5 лева, платима при регистрацията;
 • Месечно таксуване, без предварително ограничение на броя SMS известия. В този случай се удържа обща такса след изтичане на месеца, като всеки SMS е с единична цена 0,18 лева.

Възползвайте се от тази услуга на ЦКБ сега

Ако вече имате сметка в банката, попълнете приложения формуляр и го представете в банковия клон, където е открита Вашата сметка.

За допълнителна информация:

 • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
 • може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg