Свободни позиции

Специалист ИТ София

Дирекция "Информационни технологии"
Служба „Поддръжка и развитие на информационни системи“
търси да назначи Специалист ИТ.

Анализатор- Методолог – служба „Финансова и надзорна отчетност”, дирекция „Финансово-счетоводна” София
Дирекция "Международни операции" търси да назначи служител на длъжност „Специалист“ София