Защо да имам разплащателна сметка в Централна кооперативна банка?

Защото чрез Вашата разплащателна сметка Вие получавате достъп до всички продукти и услуги, предлагани от ЦКБ:

 • бързи междубанкови разплащания в лева и валута;
 • вътрешнобанкови разплащания с контрагенти и трансфери между Вашите сметки в ЦКБ, изпълнявани незабавно и в реално време;
 • касово обслужване и инкасиране на парични постъпления;
 • безплатно издаване на фирмени дебитни и кредитни карти;
 • ползвате при изгодни условия застрахователни и пенсионноосигурителни услуги;
 • Вашите служители ползват определени банкови услуги при преференциални условия.

Как става откриването и разпореждането с моята сметка?

Откриването на сметки се извършва във всички офиси на Банката.

За фирми, които са регистрирани по Търговския закон и са регистрирани преди 01.01.2008 г., но все още не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, са необходими следните документи:

 • искане за откриване на сметка;
 • спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката;
 • копие от акта, с който са оправомощени лицата, които да се разпореждат с парите по сметката;
 • удостоверение за съдебна регистрация;
 • валидно удостоверение за актуално състояние;
 • извлечение от учредителния акт, с който се установяват правомощията за разпореждане с имуществата на дружеството;
  удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
 • печат.

Пререгистрирани в Агенция по вписванията или новорегистрирани след 01.01.2008 г. са необходими следните документи:

 • искане за откриване на сметка;
 • спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката;
 • печат.

За фирми, които са регистрирани по други закони:

 • искане за откриване на сметка;
 • спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката;
 • копие от акта, с който са оправомощени лицата, които да се разпореждат с парите по сметката;
 • удостоверение за съдебна регистрация;
 • валидно удостоверение за актуално състояние;
 • извлечение от учредителния акт, с който се установяват правомощията за разпореждане с имуществата на дружеството;
 • удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ;
 • печат.

И още...

 • Вашите сметки се обслужват в офиса на Банката, където са били разкрити. 
 • Ползването на системата Интернет банкиране CCB Online е лесен и удобен начин да управлявате и да се разпореждате със средствата по Вашите сметки от компютъра във Вашия офис.
 • Имате възможността да контролирате състоянието на сметката си чрез SMS Известия до мобилния Ви телефон, ако сте абонат на М-Тел, ГлоБул и Вивател. Не посещавате банката и не се обаждате по телефона, за да сте информирани навреме за салдото и движенията по Вашата сметка.