ЦКБ АД стартира услугата за незабавни плащания в лева по Програма Blink на Националната картова и платежна схема (НКПС), част от БОРИКА АД.

Услугата е достъпна за физически лица и бизнес клиенти, като им позволява да нареждат и получават за секунди междубанкови преводи в лева за суми до 30 000 лв. Преводите могат да бъдат осъществявани 24/7, 365 дни в годината през всички дигитални канали - CCB Online, CCB Mobile и CCB Open banking.

Таксата за нареждане на незабавен превод Blink е в размер на таксата за нареждане на стандартен превод в лева, съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионите за физически лица и бизнес клиенти.

Предимства на незабавните ПРЕВОДИ Blink

 • icon Бързина

  незабавните преводи Blink се изпълняват за секунди

 • icon Достъпност по всяко време 

  24/7, 365 дни в годината

 • icon Удобство

  незабавните плащания се извършват лесно и удобно през интернет и мобилно банкиране 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕЗАБАВНИ ПРЕВОДИ BLINK

 • icon Дигитални канали на плащанеCCB Online, CCB Mobile и CCB Open bankig
 • icon КлиентиФизически лица и бизнес клиенти
 • icon Вид на превода Кредитен превод в лева от/по сметка към друг доставчик на платежни услуги в България*  • icon ВалутаЛева
 • icon Лимит на превод до 30 000 лв. през CCB Online и до максималните лимити за преводи през CCB Mobile  
 • icon Таксаза клиенти физически лица - 1.08 лв. и за бизнес клиенти - 1.37 лв.За да се възползвате от незабавните преводи Blink през Вашето мобилно банкиране, актуализирайте CCBank Mobile app до последна версия.

* Незабавните плащания в лева по Програма Blink на Националната картова и платежна схема, част от БОРИКА АД, ще бъдат възможни единствено между доставчиците на платежни услуги, които са се включили и участват в програмата. Списък на включените ДПУ към момента можете да откриете тук.
Незабавни плащания Blink не са приложими за директни дебити и преводи към бюджета.