Незабавни плащания по мобилен номер Blink P2P

 

Blink P2P от Централна Кооперативна Банка АД Ви предлага възможността да се разплащате мигновено по мобилен номер с вашите близки и приятели, без да е необходимо да въвеждате IBAN.

Услугата е достъпна за клиенти физически лица през мобилното приложение CCB Mobile, след първоначална регистрация за услугата от двата участника (получател и наредител).

предимства

  • icon Без необходимост от IBAN на получателя, преводите се извършват по мобилен номер за секунди.
  • icon Такса за вътрешнобанкови преводи - 0.50 лв. за междубанкови преводи - 1.00 лв.
  • icon Най-бързите преводи в национална валута


Основни характеристики

  • icon Максимален лимит на трансакциядо 500 лева
  • icon Максимален лимит за 24 часа за сума до 2 000 лева
  • icon Максимален лимит за 24 часа за брой преводи до 10 бр.

Незабавните плащания се изпълняват в реално време за секунди.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Регистрацията за услугата се извършва дистанционно от меню "Blink P2P" - "Настройки" в мобилното приложение CCB Mobile чрез избор на сметка за получаване на незабавни преводи по мобилен номер Blink P2P от вид разплащателна, спестовна или сметка за основни платежни операции в лева и мобилен номер. Към една сметка е възможно да се регистрира само един мобилен номер за получаване на преводи. Клиент може да има няколко регистрации за услугата Blink P2P при наличие на повече от една сметка и повече от един мобилен номер.

Незабавните плащания по мобилен номер Blink P2P са възможни единтствено между клиенти физически лица доставчици за платежни услуги, които са включени и участват в програмата на Национална картова и платежна схема (НКПС), част от БОРИКА АД. Списък на включените ДПУ към момента можете да откриете тук.