CCB Lite – лесно, сигурно и удобно, където и да сте, през Вашия смартфон, таблет или компютър! 

Вашата банка е близо до Вас, без значение къде сте – в къщи, пред компютъра или докато сте в движение – през смартфон, таблет или друго мобилно устройство свързано с интернет, CCB Lite е с Вас.

CCB Lite е предназначено за ползване  от пълнолетни физически лица. Чрез услугата Вие можете да:

  • извършвате преводи между собствени сметки в ЦКБ АД в размер до 15 000 EUR или тяхната левова равностойност;

  • извършвате покупко - продажба на валута между собствени сметки в размер до 15 000 EUR или тяхната левова равностойност;

  • извършвате левови и валутни преводи по сметки в ЦКБ – до предварително определени  лимити /възможно е предварително да определите контрагенти, към които да са възможни плащанията/;

  • извършвате междубанкови преводи в лева, вкл. незабавни преводи Blink - до предварително определени лимити. /възможно е предварително да определите контрагенти, към които да са възможни плащанията/;
  • заплащате Вашите битови сметки;

  • извършвате проверка за наличност по банкови карти;

  • получавате справки и извлечения, както и информация за валутните курсове, падежи по депозити, състояние на кредити и др.;

За да извършвате вход в CCB Lite и активни операции е необходимо да разполагате с валиден български GSM номер и да го регистрирате с еднократно посещение в офис на Банката.

Вход в CCB Lite

лимити

  • icon Лимит за преводи между собствени сметки до левовата равностойност на 15'000 евро
  • icon Лимит за преводи към произволни получателидо 1'000 лв. за 24 часа
  • icon Лимит за преводи към контрагенти и плащане на битови сметки до 6'000 лв. за 24 часа

СИГУРНОСТ

ЦКБ използва 256-битови криптирани сесии при комуникацията между Вашия браузър и сървъра на системата CCB Lite, които са с най-високо ниво на сигурност.

Идентификацията на потребителите в системата се извършва с потребителско име, парола и SMS код.

Допълнителна защита с SMS авторизация при извършване на преводи. 

ТАРИФА
за наредени преводи в лева през CCB Lite

Вид такса

BGN

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 0.50
Междубанкови преводи (БИСЕРА) 1.00
Незабавни преводи BLINK (до максималният лимит за превод към предваретилно зададени контрагенти и произволни получатели) 1.00
Плащане на битови сметки Без такса

 

ТАРИФА
за наредени преводи във валута през CCB Lite

Вид такса

EUR

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 1.50

 

  

CCB Lite

Допълнителна информация относно услугата CCB Lite можете да получите във всеки офис, 

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.