CCB Lite – лесно, сигурно и удобно, където и да сте, през Вашия смартфон, таблет или компютър! 

Вашата банка е близо до Вас, без значение къде сте – в къщи, пред компютъра или докато сте в движение – през смартфон, таблет или друго мобилно устройство свързано с интернет, CCB Lite е с Вас.

CCB Lite е предназначено за ползване  от пълнолетни физически лица. Чрез услугата Вие можете да:

 • извършвате преводи между собствени сметки в ЦКБ АД в размер до 15 000 EUR или тяхната левова равностойност;

 • извършвате покупко - продажба на валута между собствени сметки в размер до 15 000 EUR или тяхната левова равностойност;

 • извършвате левови и валутни преводи по сметки в ЦКБ – до предварително определени  лимити /възможно е предварително да определите контрагенти, към които да са възможни плащанията/*;

 • извършвате междубанкови преводи в лева до предварително определени лимити. /възможно е предварително да определите контрагенти, към които да са възможни плащанията/*;

 • заплащате Вашите битови сметки*;

 • извършвате проверка за наличност по банкови карти;

 • получавате справки и извлечения, както и информация за валутните курсове, падежи по депозити, състояние на кредити и др.;

* За да извършвате активни операции е необходимо да разполагате с валиден български GSM номер и да го регистрирате с еднократно посещение в офис на Банката.

Вход в CCB Lite

лимити

 • icon Лимит за преводи между собствени сметки до левовата равностойност на 15'000 евро
 • icon Лимит за преводи към произволни получателидо 1'000 лв. за 24 часа
 • icon Лимит за преводи към контрагенти и плащане на битови сметки до 6'000 лв. за 24 часа

СИГУРНОСТ

ЦКБ използва 256-битови криптирани сесии при комуникацията между Вашия браузър и сървъра на системата CCB Lite, които са с най-високо ниво на сигурност.

Идентификацията на потребителите в системата се извършва с потребителско име и парола.

Допълнителна защита с SMS авторизация при извършване на преводи. 

Как да се регистрирате за CCB Lite?

За да ползвате услугата CCB Lite е необходимо:

 • Да подадете заявка за регистрация за услугата от тук като създадете потребителско име и парола или да ги получите в запечатан плик в офис на Банката.
 • Да посетите еднократно офис на Банката за активиране на услугата, като предоставите валиден документ за самоличност.

Ако вече имате активна регистрация за CCB Online с КЕП или CCB Mobile е необходимо:

 • Да посетите еднократно офис на Банката за активиране на услугата, като предоставите  валиден документ за самоличност.
 • За вход в банкирането следва да ползвате потребителското Ви име и парола от CCB Online или CCB Mobile.

Подробна информация за регистрацията за услуга можете да намерите в Ръководство за работа CCB Lite.

Допълнителна информация относно регистрация за CCB Lite можете да получите във всеки офис,

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg  или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

ТАРИФА
за наредени преводи в лева през CCB Lite

Вид такса

BGN

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 0.50
Междубанкови преводи (БИСЕРА) 1.00
Плащане на битови сметки Без такса

 

ТАРИФА
за наредени преводи във валута през CCB Lite

Вид такса

EUR

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 1.50

 

  

CCB Lite

Допълнителна информация относно услугата CCB Lite можете да получите във всеки офис, 

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.