Размер на кредитния
лимит в лева
Минимална месечна
вноска в лева
Размер на кредитния
лимит в EUR/USD
Минимална месечна
вноска в EUR/USD
500 - 100030250 - 50015
1001 - 200050501 - 100025
2001 - 50001001001 - 250050
5001 - 110002002501 - 5500100
11001 - 200005005501 - 10000250