Трябват Ви пари за ремонт, почивка, обзавеждане, но не работите на трудов договор? Създадохме специално за Вас кредит АКТИВ.

Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

 • Максимална сума 50 000 лева или равностойността им в евро
 • Максимален срок 10 години
 • Преференциален лихвен процент от 5.4% при превод на доходи по сметка в ЦКБ
 • Преференциален лихвен процент от 4.5% за лекари и стоматолози

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
 • Лихвен процент:
 • Допълнителни отстъпки:
Такса за анализ на кредитоспособността (еднократно се удържа при отпускане на кредита):
 • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева
 • 0.5% от размера на кредита, мин. 58.67 лева, при сключена застраховка „ЦКБ Живот +” или „ЦКБ Злополука” за целия срок на кредита с еднократно плащане на застрахователна премия
Такса за анализ на кредитоспособност - за кредитоискатели с нетен доход минимум 1 200 лева:
 • 0.50% от размера на одобрения кредит, мин. 58.67 лева

За кредити в BGN: Годишният процент на разходите е 5.30% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 5 години при лихвен процент 4.6% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5%  и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2.54 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 17 047.03 лева и размер на месечната вноска 280.33 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

За кредити в EUR: Годишният процент на разходите е 5.31% при кредит в размер на 7 500 евро, срок на изплащане 5 години при лихвен процент 4.6% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособност 0.5%  и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 1.30 евро. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 8 525.42 евро и размер на месечната вноска 140.17 евро. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

Условия за получаване

 • icon Сте частен земеделски производител
 • icon Сте собственик на ЕТ, ЕООД или съдружник в ООД, в т.ч. лекари или стоматолози
 • icon Получавате доходи от наеми, ренти, хонорари и други

Обезпечение

 • icon Един поръчител кредит до 25 000 лева
 • icon Двама поръчители кредит над 25 000 леваДопълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

Допълнителни документи, които трябва да се представят:

За Вас: 

   • Документ за правото за извършване на съответната дейност;
   • Документи за доходите;

За Вашия поръчител:

 • При свободни професии – документи за дохода и документ за правото за извършване на дейността;