Като пенсионер Вие можете да се възползвате от преференциалните условия, които Централна Kооперативна Банка Ви предлага за ползване на потребителски кредит.

Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

  • Максимална сума 20 000 лева
  • Максимален срок 7 години
  • Лихвен процент 7.50% при превод на пенсия по сметка в банката

Калкулатор

мес.
Размер на месечна вноска за промоционален период ( мес.)
При лихва %
Размер на месечната вноска ( мес.)
0.00
При лихва %
  • Лихвен процент:
  • Допълнителни отстъпки:
Такса за анализ на кредитоспособността (еднократно се удържа при отпускане на кредита): 
  • 1% от размера на одобрения кредит, мин. 29.34 лева

За кредити в BGN: Годишният процент на разходите е в размер на 9.37% при кредит в размер на 5 000 лева, срок на изплащане 5 години при плаващ лихвен процент 7.5% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособността 1% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 2.54 лева. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 6 213.83 лева и размер на месечната вноска 100.19 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

За кредити в EUR: Годишният процент на разходите е в размер на 9.40% при кредит в размер на 2 500 евро, срок на изплащане 5 години при плаващ лихвен процент 7.5% с включена еднократна такса за анализ на кредитоспособността 1% и месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка 1.30 евро. Лихвеният процент се формира от основен референтен лихвен процент за потребителски кредити (ОРЛП Пк) за съответната валута + надбавка. Обща дължима сума 3 108.72 евро и размер на месечната вноска 50.10 евро. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на ОРЛП Пк по потребителски кредити.

 

Обезпечение

  • icon Един поръчител кредит до 5 000 лева
  • icon Двама поръчители кредит над 5 000 лева

Допълнителни кредитни продукти при пенсии над 250 лева.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.