.

Услугата CashM Ви дава възможност да изпратите пари на избран от Вас получател по всяко време на денонощието, дори в почивен ден.Нареждате превода на банкомат, като ползвате средства от банковата Ви карта от Централна Кооперативна Банка. Преводът може да бъде изтеглен от банкомат непосредствено след нареждането му. Не е необходимо получателят да има банкова сметка.

 Чрез услугата CashM получавате:

 • Достъпност – преводът може да бъде нареден и изтеглен по всяко време на денонощието, както в работни, така и в почивни дни;
 • Бързина – средствата са достъпни за теглене веднага след нареждане на превода;
 • Удобство – преводът може да бъде нареден и изтеглен на всеки банкомат на ЦКБ в цялата страна. Единственото изискване е наредителят на превода да притежава банкова карта от ЦКБ, а получателят – мобилен номер от български мобилен оператор;
 • Без регистрация за услугата – всеки клиент, който притежава банкова карта от ЦКБ, може да изпрати пари до избран от него получател.

Желаете да наредите превод:

Необходимо е да притежавате банкова (дебитна или кредитна) карта от ЦКБ. Посетете най–близкия банкомат на ЦКБ. Поставете Вашата банкова карта в банкомата, от менюто изберете опцията „Други услуги” -> „Преводи” -> „CashM Нареждане” и:

 • Въведете мобилен номер, на който получателят на средствата ще получи SMS известие за нареден в негова полза превод;
 • Въведете четирицифрен код, който трябва да съобщите на получателя на средствата, след нареждане на превода;
 • Въведете сума на превода от 10 лв. до 400 лв., която да е кратна на 10.

Желаете да изтеглите средствата от получен превод:

Вече сте получил SMS известие за нареден във Ваша полза превод. В SMS известието има шестцифрен код, който трябва да използвате при теглене на средствата. Посетете най–близкия банкомат на ЦКБ, изберете зеления бутон от клавиатурата и:

 • Въведете мобилния номер, на който сте получил SMS известието;
 • Въведете шестцифрения код, който сте получил чрез SMS известието;
 • Въведете четирицифрения  код, който Ви е съобщен от наредителя на превода.

Ако менюто за теглене на CashM превод не е достъпно, преди това поставете банкова карта и изберете опцията „Други услуги” -> „Преводи” -> „CashM теглене”.

Колко ще Ви струва:

 • За получателя на превода – Без такса;
 • За наредителя на превода – 3 лв. с дебитна карта или 6 лв. с кредитна карта от ЦКБ.

Важно е да знаете:

 • Няма ограничение за брой наредени преводи. При извършване на превод се прилагат лимитите по картата за теглене на пари в брой. Сумата на превода (респективно, общата сума на преводите) не може да надвишава лимитите по картата за теглене на пари в брой – за една транзакция, за 24 часа и за 7 дни;
 • Сумата на превода може да бъде между 10 лв. и 400 лв., кратна на 10;
 • CashM превод може да бъде нареден и изтеглен на всички банкомати на Централна Кооперативна Банка в България;
 • Необходимо е получателят на превода да притежава валиден мобилен номер от български мобилен оператор;
 • Не е необходимо получателят на превода да има банкова сметка;
 • Срокът за изтегляне на средствата от получателя е 7 календарни дни от датата и часа на нареждане на превода. След изтичане на посочения срок, преводът се блокира и може да се получи само от наредителя;
 • При три неуспешни опита за теглене, преводът се блокира и може да се получи само от наредителя;
 • Нареден и все още неизтеглен превод може да бъде блокиран по желание на наредителя. В този случай, преводът може да се получи само от наредителя;
 • Нареден и все още неизтеглен превод може да бъде блокиран по преценка на Централна Кооперативна Банка. В този случай преводът може да се получи само от наредителя;
 • Връщане на средствата от блокиран превод се осъществява единствено след писмено искане от страна на наредителя. Същото може да бъде подадено във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

За допълнителна информация:

 • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
 • Може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg