С услугата имате възможност да извършвате плащания с Вашата кредитна карта на суми, надвишаващи кредитния лимит по картата. Чрез услугата Кредитен лимит плюс, към кредитния лимит се добавя и сумата по картовата сметка.

С Кредитен лимит плюс:

  • Плащате суми, надхвърлящи размера на кредния Ви лимит - ако желаете да платите сума, по-голяма от кредитния Ви лимит,вече е достатъчно да внесете недостигащата сума по сметката си и ще можете да направите плащането.
  • По-бързо увеличение на наличността по картата - при внасяне на пари по сметката, увеличението на наличността по картата се отразява след около 2 часа, а не на следващия работен ден.
  • Наличието на неосчетоводени транзакции вече не е пречка – ако сте извършили плащания с картата, които все още не са осчетоводени, внасянето на пари по сметката води до увеличаване на наличността по картата след около 2 часа, а не след осчетоводяване на транзакциите, което може да се осъществи и след няколко дни.

Как можете да се възползвате от услугата?

Посетете удобен за Вас офис на ЦКБ и се регистрирайте за услугата Кредитен лимит плюс.

Заплащате единствено еднократна такса за регистрация:

  • 5 лв. за физически и юридически лица
  • Ако се регистрирате за услугата при издаване на нова кредитна карта, не заплащате такса за Кредитен лимит плюс

За допълнителна информация:

  • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
  • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
  • може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg