Услугата E-Secure (Сигурни плащания в интернет) представлява метод за допълнителна защита при пазаруване с дебитна или кредитна карта в Интернет. С тази услуга Вашите покупки в интернет са наистина сигурни. Регистрацията и ползването на E-Secure са напълно безплатни.

 Услугата E-Secure се осъществява съвместно с картовите организации Visa, Mastercard и с Нациалната картова и платежна схема, като при трите организации услугата има различни наименования:

 • Mastercard Identity Check/Mastercard SecureCode при Mastercard;
 • Visa Secure/Verified by Visa или VbV при Visa;
 • B-Secured за НКПС.

Услугата използва 3-D Secure протокол, създаден да бъде допълнителен слой за сигурност при онлайн транзакции с кредитни и дебитни карти. Услугата „Сигурни плащания в Интернет” (E-Secure) включва двуфакторен модел за автентикация на картодържатели, чрез съчетаване на два отделни компонента динамична  парола и статична парола за плащания в Интернет, които се въвеждат от оправомощения ползвател за потвърждение на платежни операции с банкова карта.

Статична парола

Статичната парола се създава лично от оправомощения картодържател на осигурен от БОРИКА АД клиентски уеб портал с логото на ЦКБ АД - https://3ds.borica.bg/CCB и се използва съвместно с динамична парола за потвърждаване на картови транзакции при Интернет търговци, участващи в програмите Visa Secure (предишно наименование Verified by Visa) и Mastercard Identity (ID) Check (предишно наименование Mastercard SecureCode).

За новоиздадени/преиздадени карти, клиентите получават своята временна парола в ПИН плика заедно с ПИН кода на картата. Тази парола няма валидност и може да се използва за плащане. Препоръчваме Ви да я промените на https://3ds.borica.bg/CCB.

При пълното зареждане на текста след датата се визуализира:

3-D Secure регистрация Защитете Вашата карта онлайн. Вашата карта е регистрирана в програмата 3D-Secure с 3ds.borica.bg. При зареждане на линка https://3ds.borica.bg/CCB се отваря страница с логото на Банката, на която клиентът следва да въведе пълния номер на картата.

Подробна инструкция за промяна на временната парола, получена от 1909, можете да намерите тук. Моля, имайте предвид, че считано от 27.11.2020 година, новата статична парола е необходимо да бъде съставена от минимум 6 символа – букви, цифри и специални символи (по избор от:  _ - % @ & * \ . # , / ? !), като е допустимо да са от един вид, например само цифри.

Информираме Ви, че към настоящия момент НЕ МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СПЕЦИАЛНИ СИМВОЛИ КАТО: $ + = €, както и последователност от цифри/ букви (1234, abcd….) или комбинация от еднакви цифри/букви (1111, ааааа…..). Допълнително ще Ви уведомим при настъпила промяна. Статичната парола може да се променя от картодържателя по всяко време на клиентския портал.

Динамична (еднократна) парола

Динамична (еднократна) парола  е решение за онлайн удостоверяване на плащането с кредитна / дебитна карта в програмите Visa Secure (предишно наименование Verified by Visa) и Mastercard Identity Check (предишно наименование Mastercard SecureCode), която предпазва картата Ви от неоторизирана употреба. Еднократната парола е 6-цифрена парола, изпратена на Вашия мобилен телефон, когато се опитвате да направите онлайн покупка на сайт, който поддържа Verified by Visa  и Mastercard SecureCode. Ще получите еднократна парола в рамките на 10 секунди след изпращането на данните за картата си на уебсайта на търговеца. Тя е валидна само за една  транзакция.

Получава се от кратък номер 184343 и се въвежда в предвиденото за целта поле на уеб-страницата в полето динамична парола, на която се извършва плащането, където се визуализират наименованието на търговеца, сумата на плащането, последните четири цифри от номера на картата и последните четири цифри от мобилния телефон.

Картодържателите, които не са предоставили актуален мобилен телефонен номер в банката е възможно да изпитват затруднения при извършване на онлайн покупки. В случай на неуспешно плащане в интернет, молим да се уверите, че телефонния Ви номер при нас е актуален.

Възможно е, в някои случаи, онлайн плащането да бъде одобрено без да Ви бъде изискана верификация с въвеждане на статична и динамична пароли или биометрични данни, като причини за това могат да бъдат както търговеца, към когото е плащането, така и други фактори.

По-подробна информация може да прочетете в  Често задавани въпроси.

За допълнителна информация:
 • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
 • може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg

Биометричната автентикация – най-сигурният метод за потвърждаване на покупките в интернет

С цел повишаване сигурността на пазаруването в интернет, през месец май 2021 година, въвеждаме още един начин за потвърждение на онлайн плащанията – биометрична автентикация.

Биометричната автентикация е иновативен и към момента най-сигурният метод за установяване на идентичността, който Ви позволява, чрез пръстов отпечатък или лицево разпознаване, да потвърждавате своите транзакции в интернет, без да се налага да въвеждате статична и динамична пароли.

Биометричните данни, като пръстов отпечатък и форма на лицето, са уникални за всеки индивид и това ги прави изключително подходящи при установяване на идентичност, а в комбинация с лично мобилно устройство, повишава сигурността на онлайн плащанията.

Какво е необходимо, за да се възползвате от новата ни услуга:
 • Да притежавате смарт мобилно устройство (телефон или таблет) с операционни системи Android (версия най-малко 6.0) или iOS (версия най-малко 11);
 • Да разрешите използването на биометричните данни на своето устройство, в случай че устройството поддържа използването на такива;
 • Да имате инсталирано мобилното приложение на ЦКБ – CCB Mobile и да разрешите получаването на известия (push notifications) от приложението;

Приложението CCB Mobile може да изтеглите от Google Play или от App Store и да активирате, в който и да е офис на банката.

 • Да следите известията, които получавате през мобилното приложение, тъй като с известие на екрана ще бъдете уведомени за старта на услугата по биометрична автентикация;
 • Да актуализирате приложението всеки път, щом Ви бъде показано съобщение за нова актуализация. Услугата по биометрична автентикация ще бъде достъпна след актуализация;
 • Да следвате стъпките по настройване на устройството, през които приложението ще Ви води след инсталиране на новата версия*;
 • Да регистрирате картата/тите, която/които ще бъдат използвани с биометрична автентикация.

Подробно упътване за активиране и използване на биометричната автентикация може да прочетете тук за устройства с Android и тук за устройства с iOS

*Възможно е настройките за използване на биометрична автентикация да бъдат направени и на по-късен етап, а не едновременно с актуализиране на приложението.

 Всеки клиент може да инсталира приложението CCB Mobile и да го активира за потвърждение на плащане с биометрична автентикация на максимум десет устройства (телефон и/или таблет).

След въвеждане на биометричната автентикация като метод за потвърждаване на онлайн плащания, те ще се извършват по един от следните начини

В случай че възникнат затруднения или имате нужда от допълнителна информация, може да се обръщате за съдействие към:

 • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

E-Secure

За допълнителна информация:
 • *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност);
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка;
 • може да ни пишете на адрес: cards@ccbank.bg