Служебни съобщения

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (24.01.2018) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100035135 – Инвестиционна Компания Галата АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (24.01.2018) (42,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100035135 – Инвестиционна Компания Галата АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (12.01.2018) (42,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (11.01.2018) (34,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100121059 – КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (11.01.2018) (42,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (12.12.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (27.11.2017) (34,5 KB)

  Файл - Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (24.11.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (11.10.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (22.08.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100099065 – Болкан Енд Сий Пропъртис АДсиц, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП „Тексимбанк” АД (21.08.2017) (34,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (20.07.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100051983– Родна Земя Холдинг АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „ЦКБ” АД (19.07.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (18.07.2017) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100121059 – КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (29.06.2017) (42,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100099065 – Болкан Енд Сий Пропъртис АДсиц, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (20.06.2017) (34,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (19.06.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100035135 – Инвестиционна Компания Галата АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (14.06.2017) (42,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (12.06.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Де Ново” ЕАД (08.06.2017) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (07.06.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (05.06.2017) (39,5 KB)

  Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100120051 – ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (26.05.2017) (42,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (25.05.2017) (34,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (25.05.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100051983– Родна Земя Холдинг АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (23.05.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100058988 – Нов Век АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (16.05.2017г.) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (11.05.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Де Ново” АД (10.05.2017) (39,5 KB)

СключеСключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100099065 – Болкан Енд Сий Пропъртис АДсиц, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Тексимбанк” АД (12.04.2017) (34,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (31.03.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „ЦКБ” АД (29.03.2017) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100008983 – Холдинг Света София АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (29.03.2017) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Де Ново” ЕАД (24.03.2017) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (22.03.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100008983 – Холдинг Света София АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (16.03.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100027983 – Сила Холдинг АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (07.03.2017) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (28.02.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100041067 – Супер Боровец Пропърти Фонд АДсиц, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (17.02.2017) (39,5 KB)

Сключени сделки на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции на 08.02.2017г. (29,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (03.02.2017) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (09.01.2017) (39,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (15.12.2016) (39,5 KB)  

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (25.11.2016) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100008983 – Холдинг Света София АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (28.11.2016) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (22.11.2016) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (28.10.2016) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11SVVAAT11 – СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „РЕАЛ ФИНАНС” АД (27.10.2016) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „АБВ Инвестиции” АД (21.10.2016) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG11EMTOAT16 – Химснаб България АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (14.10.2016 (34,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (26.09.2016) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП "ЦКБ" АД (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100051983– Родна Земя Холдинг АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (25.03.2016)) (40,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100058988 – Нов Век АД, между клиенти на ИП „ЦКБ” АД (08.02.2016г.) (56,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1200001094 – Химимпорт АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „ЦКБ” АД (30.12.2015г) (36,0 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (02.10.2015) (39,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100120051 – ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и ИП „ЦКБ” АД (15.07.2015) (42,5 KB)

Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100099065 – БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Тексимбанк” АД (34,5 KB)

  Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100010104– Велграф Асет Мениджмънт АД, между клиент на ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (39,5 KB)

 

  Сключена сделка на Нерегулиран пазар с борсово търгувани акции от емисия BG1100036984 – Холдинг Варна АД, между ИП „ЦКБ” АД и клиент на ИП „Реал Финанс” АД (07.07.2016) (39,5 KB)

 

 


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam