Ръководство

Централна кооперативна банка АД има двустепенна форма на управление, включваща Надзорен и Управителен съвет.

Надзорният съвет се състои от четирима членове и избира Управителен съвет и Прокурист. Управителният съвет от своя страна с одобрението на Надзорния съвет избира Изпълнителните директори.

В състава на Надзорния и Управителния съвет към настоящия момент влизат следните членове:

 

Надзорен съвет

Председател:

 • Иво Каменов

Членове:

 • Марин Митев
 • Райна Кузмова
 • Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов

 

Управителен съвет

Председател:

 • Проф. Д-р Александър Воденичаров

Заместник председател

 • Цветан Ботев

Членове:

 • Георги Константинов - Изпълнителен директор
 • Сава Стойнов - Изпълнителен директор
 • Георги Костов - Изпълнителен директор
 • Александър Керезов
 • Проф. д-р Бисер Славков

Прокурист

 • Тихомир Атанасов

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam