CCB Online - Интернет банкиране на ЦКБ АД

С интернет банкиране CCB Online Вие бързо и сигурно може да оперирате със своите парични средства в реално време, без да посещавате офиса на Банката – нуждаете се от компютър, връзка с Интернет, както и Квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Чрез CCB Online Вие можете да:

 • извършвате незабавни преводи Blink - най-бързите междубанкови преводи в национална валута по всяко време на годината - 24/7, 365 дни в годината;
 • извършвате левови и валутни плащания в страната и чужбина;

 • извършвате спешни междубанкови левови плащания чрез системата РИНГС;

 • инициирате искане за директен дебит;

 • извършвате покупко-продажба на валута;

 • извършвате едноредови и многоредови преводи към бюджет;
 • нареждате и получавате преводи тип Western Union;

 • обработвате файлове за масови плащания;

 • договаряте валутни курсове при извършване на преводи и покупко-продажба на валута;

 • плащате битови сметки;

 • извършвате плащане с 10 цифрен код;

 • подавате онлайн заявки за теглене на пари в брой от регистрираните във Вашия профил сметки в избран офис на ЦКБ АД;
 • получавате справки и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД;

 • разполагате с информация за валутните курсове;

 • получавате справочна информация и извлечения за всички сметки, открити в ЦКБ АД;

 • получавате справочна информация за състоянието на кредитни задължения по потребителски кредити и кредитни карти;

 • извършвате погасяване на задължения по потребителски кредити и кредитни карти;

 • получавате съобщения при входящи преводи с възможност за активиране и деактивиране на тази функционалност от меню „Опции“;
 • получавате съобщения за неизпълнени и непотвърдени преводи;


Кой може да ползва CCB Online?


Пълнолетни физически лица, притежаващи Квалифициран електронен подпис, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги с всички необходими реквизити, индивидуализиращи автора на подписа /като имена, ЕГН и др./.

ВХОД В CCB ONLINE

ПРЕДИМСТВА

 Спестявате не само време, но и средства, защото преводите са с по-ниски такси, в сравнение с таксите, наредени от банков офис.

Независимо от това колко от Вашите сметки в ЦКБ АД желаете да управлявате през Интернет, Вие няма да заплащате никакви допълнителни такси.     

 

гаранция за сигурност

 • icon ЦКБ АД използва 256-битови криптирани сесии при комуникацията между Вашия браузър и сървъра на системата Интернет банкиране – CCB Online, които са с най-високо ниво на сигурност.
 • icon Идентификацията на потребителите в системата става с потребителско име, парола и Квалифициран електронен подпис.
 • icon

  Допълнителна защита с SMS авторизация при извършване на превод към нов контрагент.

   

   

Как да се регистрирате за CCB Online?

За да ползвате услугата CCB Online е необходимо:

 • да се регистрирате с Вашия Квалифициран електронен подпис , издаден с всички необходими реквизити, индивидуализиращи автора /като имена, ЕГН и др./.
 • да посетите еднократно най-близкия офис на Банката с валиден документ за самоличност.

Ако вече имате активна регистрация за CCB Lite или CCB Mobile е необходимо:

 • да закупите квалифициран електронен подпис от български издател на удостоверителни услуги
 • да посетите еднократно най-близкия офис на Банката с валиден документ за самоличност.


За вход в CCB Online е необходимо да въведете потребителското Ви име и парола от CCB Lite или CCB Mobile.


Подробна информация за регистрацията за услуга можете да намерите в Ръководство за работа CCB Online.

Допълнителна информация относно регистрацията за CCB Online можете да получите във всеки офис,

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.

ТАРИФА
за наредени преводи в лева през CCB Online

Вид такса

BGN

Вътрешно банкови преводи между сметки на един и същ клиент Без такса
Вътрешно банкови преводи между сметки на различни клиенти 0.59
Междубанкови преводи (БИСЕРА) 1.08
Незабавни преводи BLINK (до 30 000 лв. на превод) 1.08
Междубанкови преводи (РИНГС) 12.13
Плащане на битови сметки
Без такса

 

ТАРИФА
за наредени преводи във валута през CCB Online

Вид такса

EUR

Вътрешно банкови преводи

между сметки на един и същ клиент Без такса
между сметки на различни клиенти 0.30 EUR

 Преводи в евро в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) 

Чрез платежна система за СЕПА преводи

0.55 EUR

Чрез трансевропейската автоматизирана система за експресни преводи в реално време TARGET2

6.20 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП

с вальор следващия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR

с вальор същия работен ден

0.15%, мин. 15 EUR макс. 100 EUR, плюс 25 EUR

Преводи в чуждестранна валута, различна от евро, както и преводи в евро извън ЕИП с разноски за наредителя (OUR) - събира се допълнително 

- за преводи в USD, независимо от сумата на превода 27 USD
- за суми до 12 500 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 28 EUR
- за суми от 12 500.01 EUR до 25 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD)  35 EUR
- за суми от 25 000.01 EUR до 50 000 EUR включително, или равностойност в друга валута (без USD) 45 EUR
- за суми над 50 000 EUR или равностойност в друга валута (без USD) 60 EUR

 

CCB Online

Допълнителна информация относно услугата CCB Online можете да получите във всеки офис,

на тел.: 02/9266 666 и на 02/9266 668,

на сайта на ЦКБ АД: www.ccbank.bg или да ни пишете на адрес: front@ccbank.bg.