Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7934 1.7883 1.8263 2020-04-04
CHF CHF 1.00 1.8537 1.8363 1.8672 2020-04-04
GBP GBP 1.00 2.2292 2.2093 2.2505 2020-04-04
CAD CAD 1.00 1.2658 1.2472 1.2978 2020-04-04
NOK NOK 10.00 1.7409 1.7090 1.7684 2020-04-04
SEK SEK 10.00 1.7900 1.7678 1.7984 2020-04-04
DKK DKK 10.00 2.6196 2.5938 2.6442 2020-04-04
JPY JPY 100.00 1.6708 1.6483 1.6942 2020-04-04
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9610 2020-04-04
TRY TRY 10.00 2.6916 2.6299 3.0109 2020-04-04
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0307 0.0327 2020-04-04
PLN PLN 10.00 4.2800 4.2083 4.3160 2020-04-04
RON RON 10.00 4.0477 3.9911 4.0802 2020-04-04
RUB RUB 100.00 2.2785 2.1567 2.3810 2020-04-04

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).