Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6473 1.6291 1.6618 2021-08-01
CHF CHF 1.00 1.8130 1.8000 1.8302 2021-08-01
GBP GBP 1.00 2.2988 2.2753 2.3107 2021-08-01
CAD CAD 1.00 1.3208 1.2971 1.3482 2021-08-01
NOK NOK 10.00 1.8807 1.8345 1.9069 2021-08-01
SEK SEK 10.00 1.9236 1.9035 1.9374 2021-08-01
DKK DKK 10.00 2.6297 2.5943 2.6396 2021-08-01
JPY JPY 100.00 1.4998 1.4808 1.5260 2021-08-01
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9490 1.9600 2021-08-01
CZK CZK 100.00 7.6681 7.5496 7.7465 2021-08-01
TRY TRY 10.00 1.9393 1.8838 2.1637 2021-08-01
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2021-08-01
PLN PLN 10.00 4.2721 4.2134 4.3181 2021-08-01
RON RON 10.00 3.9741 3.8953 4.0095 2021-08-01
RUB RUB 100.00 2.2480 2.0769 2.2898 2021-08-01

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).