Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7756 1.7610 1.7938 2019-11-13
CHF CHF 1.00 1.7840 1.7776 1.8079 2019-11-13
GBP GBP 1.00 2.2790 2.2610 2.2940 2019-11-13
CAD CAD 1.00 1.3407 1.3154 1.3658 2019-11-13
NOK NOK 10.00 1.9404 1.9180 1.9813 2019-11-13
SEK SEK 10.00 1.8278 1.8096 1.8413 2019-11-13
DKK DKK 10.00 2.6174 2.5922 2.6426 2019-11-13
JPY JPY 100.00 1.6266 1.6056 1.6515 2019-11-13
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-11-13
TRY TRY 10.00 3.0757 2.9873 3.4197 2019-11-13
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-11-13
PLN PLN 10.00 4.5754 4.4903 4.6107 2019-11-13
RON RON 10.00 4.1067 4.0508 4.1413 2019-11-13
RUB RUB 100.00 2.7748 2.5605 2.8227 2019-11-13

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).