Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.87610 1.85460 1.89540 2022-07-05
CHF CHF 1.00 1.95056 1.93920 1.96950 2022-07-05
GBP GBP 1.00 2.25721 2.23540 2.28400 2022-07-05
CAD CAD 1.00 1.44962 1.42960 1.48020 2022-07-05
NOK NOK 10.00 1.88694 1.84020 1.91450 2022-07-05
SEK SEK 10.00 1.81460 1.79830 1.83080 2022-07-05
DKK DKK 10.00 2.62912 2.59440 2.63970 2022-07-05
JPY JPY 100.00 1.38662 1.36390 1.40940 2022-07-05
EUR EUR 1.00 1.95583 1.94900 1.96000 2022-07-05
CZK CZK 100.00 7.90139 7.78390 7.98370 2022-07-05
TRY TRY 10.00 1.12013 1.05530 1.24310 2022-07-05
MKD MKD 1.00 0.03171 0.03080 0.03280 2022-07-05
PLN PLN 10.00 4.14652 4.03810 4.20820 2022-07-05
RON RON 10.00 3.95461 3.87570 3.98810 2022-07-05
RUB RUB 100.00 1.66878 1.20000 3.40000 2022-07-05

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).