Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6817 1.6626 1.6929 2021-10-25
CHF CHF 1.00 1.8334 1.8173 1.8476 2021-10-25
GBP GBP 1.00 2.3182 2.2808 2.3261 2021-10-25
CAD CAD 1.00 1.3638 1.3334 1.3836 2021-10-25
NOK NOK 10.00 2.0148 1.9623 2.0446 2021-10-25
SEK SEK 10.00 1.9608 1.9384 1.9732 2021-10-25
DKK DKK 10.00 2.6286 2.5936 2.6389 2021-10-25
JPY JPY 100.00 1.4769 1.4551 1.5003 2021-10-25
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9490 1.9600 2021-10-25
CZK CZK 100.00 7.6236 7.5014 7.6946 2021-10-25
TRY TRY 10.00 1.7489 1.6662 1.9104 2021-10-25
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0307 0.0329 2021-10-25
PLN PLN 10.00 4.2541 4.1838 4.2877 2021-10-25
RON RON 10.00 3.9549 3.8744 3.9872 2021-10-25
RUB RUB 100.00 2.3893 2.2076 2.4335 2021-10-25

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).