Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6579 1.6353 1.6660 2020-09-18
CHF CHF 1.00 1.8207 1.8013 1.8322 2020-09-18
GBP GBP 1.00 2.1368 2.1177 2.1588 2020-09-18
CAD CAD 1.00 1.2564 1.2289 1.2793 2020-09-18
NOK NOK 10.00 1.8238 1.7830 1.8516 2020-09-18
SEK SEK 10.00 1.8792 1.8626 1.8956 2020-09-18
DKK DKK 10.00 2.6290 2.5935 2.6388 2020-09-18
JPY JPY 100.00 1.5852 1.5520 1.5976 2020-09-18
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2020-09-18
CZK CZK 100.00 7.3123 7.2039 7.3975 2020-09-18
TRY TRY 10.00 2.1967 2.1192 2.4348 2020-09-18
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2020-09-18
PLN PLN 10.00 4.3873 4.3191 4.4327 2020-09-18
RON RON 10.00 4.0243 3.9442 4.0599 2020-09-18
RUB RUB 100.00 2.2073 2.0312 2.2538 2020-09-18

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).