Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7505 1.7402 1.7729 2019-07-24
CHF CHF 1.00 1.7805 1.7640 1.7942 2019-07-24
GBP GBP 1.00 2.1773 2.1641 2.2009 2019-07-24
CAD CAD 1.00 1.3313 1.3107 1.3612 2019-07-24
NOK NOK 10.00 2.0203 1.9986 2.0717 2019-07-24
SEK SEK 10.00 1.8505 1.8364 1.8716 2019-07-24
DKK DKK 10.00 2.6197 2.5943 2.6446 2019-07-24
JPY JPY 100.00 1.6188 1.6003 1.6459 2019-07-24
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-07-24
TRY TRY 10.00 3.0784 2.9786 3.4224 2019-07-24
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0309 0.0328 2019-07-24
PLN PLN 10.00 4.6023 4.5195 4.6412 2019-07-24
RON RON 10.00 4.1431 4.0873 4.1784 2019-07-24
RUB RUB 100.00 2.7718 2.5705 2.8346 2019-07-24

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).