Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7626 1.7516 1.7843 2019-09-17
CHF CHF 1.00 1.7878 1.7718 1.8020 2019-09-17
GBP GBP 1.00 2.1953 2.1842 2.2201 2019-09-17
CAD CAD 1.00 1.3339 1.3099 1.3601 2019-09-17
NOK NOK 10.00 1.9713 1.9578 2.0232 2019-09-17
SEK SEK 10.00 1.8367 1.8218 1.8517 2019-09-17
DKK DKK 10.00 2.6190 2.5939 2.6441 2019-09-17
JPY JPY 100.00 1.6322 1.6150 1.6605 2019-09-17
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-09-17
TRY TRY 10.00 3.1098 2.9899 3.4282 2019-09-17
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0309 0.0328 2019-09-17
PLN PLN 10.00 4.5224 4.4452 4.5627 2019-09-17
RON RON 10.00 4.1304 4.0760 4.1669 2019-09-17
RUB RUB 100.00 2.7460 2.5598 2.8227 2019-09-17

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).