Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7244 1.7201 1.7508 2020-07-12
CHF CHF 1.00 1.8392 1.8273 1.8576 2020-07-12
GBP GBP 1.00 2.1815 2.1635 2.1989 2020-07-12
CAD CAD 1.00 1.2772 1.2497 1.3000 2020-07-12
NOK NOK 10.00 1.8421 1.7979 1.8500 2020-07-12
SEK SEK 10.00 1.8812 1.8553 1.8879 2020-07-12
DKK DKK 10.00 2.6252 2.5905 2.6359 2020-07-12
JPY JPY 100.00 1.6075 1.6002 1.6454 2020-07-12
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2020-07-12
TRY TRY 10.00 2.5125 2.4587 2.8231 2020-07-12
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2020-07-12
PLN PLN 10.00 4.3799 4.2999 4.4130 2020-07-12
RON RON 10.00 4.0403 3.9601 4.0763 2020-07-12
RUB RUB 100.00 2.4435 2.2601 2.4945 2020-07-12

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).