Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6096 1.5940 1.6245 2020-12-04
CHF CHF 1.00 1.8058 1.7912 1.8215 2020-12-04
GBP GBP 1.00 2.1645 2.1423 2.1776 2020-12-04
CAD CAD 1.00 1.2464 1.2263 1.2765 2020-12-04
NOK NOK 10.00 1.8267 1.7965 1.8658 2020-12-04
SEK SEK 10.00 1.8984 1.8887 1.9228 2020-12-04
DKK DKK 10.00 2.6274 2.5924 2.6377 2020-12-04
JPY JPY 100.00 1.5462 1.5260 1.5717 2020-12-04
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2020-12-04
CZK CZK 100.00 7.4028 7.2842 7.4804 2020-12-04
TRY TRY 10.00 2.0583 1.9982 2.2963 2020-12-04
MKD MKD 1.00 0.0317 0.0308 0.0328 2020-12-04
PLN PLN 10.00 4.3722 4.3064 4.4182 2020-12-04
RON RON 10.00 4.0136 3.9321 4.0493 2020-12-04
RUB RUB 100.00 2.1530 2.0070 2.2121 2020-12-04

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).