Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7508 1.7375 1.7698 2019-05-26
CHF CHF 1.00 1.7382 1.7242 1.7545 2019-05-26
GBP GBP 1.00 2.2155 2.1986 2.2361 2019-05-26
CAD CAD 1.00 1.3081 1.2798 1.3301 2019-05-26
NOK NOK 10.00 2.0040 1.9804 2.0517 2019-05-26
SEK SEK 10.00 1.8177 1.8047 1.8391 2019-05-26
DKK DKK 10.00 2.6190 2.5939 2.6443 2019-05-26
JPY JPY 100.00 1.5866 1.5676 1.6133 2019-05-26
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-05-26
CZK CZK 100.00 7.5828 7.4624 7.6549 2019-05-26
TRY TRY 10.00 2.8716 2.7765 3.1896 2019-05-26
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-05-26
PLN PLN 10.00 4.5444 4.4697 4.5882 2019-05-26
RON RON 10.00 4.1067 4.0515 4.1420 2019-05-26
RUB RUB 100.00 2.7254 2.5221 2.7816 2019-05-26

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).