Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7511 1.7408 1.7711 2020-01-19
CHF CHF 1.00 1.8212 1.8043 1.8346 2020-01-19
GBP GBP 1.00 2.2883 2.2743 2.3120 2020-01-19
CAD CAD 1.00 1.3434 1.3204 1.3706 2020-01-19
NOK NOK 10.00 1.9744 1.9557 2.0209 2020-01-19
SEK SEK 10.00 1.8507 1.8327 1.8645 2020-01-19
DKK DKK 10.00 2.6172 2.5921 2.6424 2020-01-19
JPY JPY 100.00 1.5927 1.5703 1.6155 2020-01-19
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2020-01-19
TRY TRY 10.00 2.9923 2.9110 3.3328 2020-01-19
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2020-01-19
PLN PLN 10.00 4.6211 4.5399 4.6626 2020-01-19
RON RON 10.00 4.0926 4.0380 4.1280 2020-01-19
RUB RUB 100.00 2.8424 2.6363 2.9081 2020-01-19

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).