Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.7162 1.7023 1.7328 2019-01-19
CHF CHF 1.00 1.7290 1.7102 1.7405 2019-01-19
GBP GBP 1.00 2.2160 2.2036 2.2373 2019-01-19
CAD CAD 1.00 1.2907 1.2686 1.3189 2019-01-19
NOK NOK 10.00 2.0043 1.9897 2.0626 2019-01-19
SEK SEK 10.00 1.9015 1.8895 1.9267 2019-01-19
DKK DKK 10.00 2.6200 2.5950 2.6454 2019-01-19
JPY JPY 100.00 1.5779 1.5444 1.5901 2019-01-19
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9580 2019-01-19
CZK CZK 100.00 7.6588 7.5357 7.7292 2019-01-19
TRY TRY 10.00 3.1948 3.1129 3.5776 2019-01-19
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2019-01-19
PLN PLN 10.00 4.5660 4.4821 4.6013 2019-01-19
RON RON 10.00 4.1711 4.1085 4.1980 2019-01-19
RUB RUB 100.00 2.5768 2.3919 2.6364 2019-01-19

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).