Валута Код За единица валута Фиксинг на БНБ Курс купува Курс продава Последни промени
USD USD 1.00 1.6292 1.6058 1.6364 2021-05-09
CHF CHF 1.00 1.7837 1.7716 1.8019 2021-05-09
GBP GBP 1.00 2.2670 2.2340 2.2694 2021-05-09
CAD CAD 1.00 1.3277 1.3075 1.3580 2021-05-09
NOK NOK 10.00 1.9588 1.9049 1.9827 2021-05-09
SEK SEK 10.00 1.9185 1.9049 1.9388 2021-05-09
DKK DKK 10.00 2.6302 2.5951 2.6404 2021-05-09
JPY JPY 100.00 1.4907 1.4636 1.5087 2021-05-09
EUR EUR 1.00 1.9558 1.9520 1.9600 2021-05-09
CZK CZK 100.00 7.5734 7.4814 7.6832 2021-05-09
TRY TRY 10.00 1.9524 1.8987 2.1737 2021-05-09
MKD MKD 1.00 0.0318 0.0308 0.0328 2021-05-09
PLN PLN 10.00 4.2724 4.2113 4.3206 2021-05-09
RON RON 10.00 3.9695 3.8901 4.0044 2021-05-09
RUB RUB 100.00 2.1781 2.0204 2.2301 2021-05-09

Македонските денари (MKD) се търгуват само по сметка (не се търгуват в брой).