Срочни депозити

Централна Кооперативна Банка Ви предлага богат избор от възможности  чрез най-използвания банков продукт – ДЕПОЗИТ.

Стандартен депозит

 • Стандартните депозити се откриват в български лева, евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF)
 • Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове
 • Възможност за неограничено довнасяне на суми по срочни депозити със срок над 1 месец. Довнасяне не се извършва по депозити със срок под 1 месец, както и по депозити по продукта „ЦКБ привилегирован депозит +”.

   

Срок на депозитаЛеваЕвроUSD
годишна лихва
годишна лихва
годишна лихва
1 месец0.050.050.05
3 месеца0.100.100.10
6 месеца0.200.200.20
1 година0.300.300.30
безсрочен0.050.050.05
Срок на депозитаGBPCHF
годишна лихва %годишна лихва %
1 месец0.050.03
3 месеца0.100.05
6 месеца0.200.08
1 година0.250.10

Привилегирован Депозит + на ЦКБ

 • Валута - лева и евро
 • Минимален олихвяем размер - 100 лева (за депозити в лева) и 50 евро (за депозити в евро)
 • Годишна лихва -  годишна лихва за левови и евро депозити - до 0.75% в лева и 0.75% в евро
СрокЛеваЕвро
Общ размер на
годишна лихва % 
Общ размер на
годишна лихва %
1-ви месец0.050.05
2-ри месец0.050.05
3-ти месец0.080.08
4-ти месец0.100.10
5-ти месец0.100.10
6-ти месец0.150.15
7-ми месец0.200.20
8-ми месец0.200.20
9-ти месец0.250.25
10-ти месец0.300.30
11-ти месец0.300.30
12-ти месец0.350.35
13-ти месец0.400.40
14-ти месец0.400.40
15-ти месец0.450.45
16-ти месец0.500.50
17-ти месец0.500.50
18-ти месец0.550.55
19-ти месец0.600.60
20-ти месец0.600.60
21-ви месец0.650.65
22-ри месец0.700.70
23-ти месец0.700.70
24-ти месец0.750.75

Допълнителни изключителни екстри

 • Прогресивно нарастваща лихва - получаваната от Вас доходност непрекъснато се увеличава с увеличаването на периода на престой на средствата в банката. Колкото по-дълго спестявате, толкова по-висока доходност получавате
 • Ежемесечно ползване на лихвата - получавате доходите от лихви всеки месец по картова или разплащателна сметка в лева или евро
 • Свобода на избор в срока на депозита - Сами избирате срока на депозита, като в края на всеки едномесечен период можете да изтеглите главницата или част от нея. Ако след тегленето от главницата салдото остане над изискуемия олихвяем минимум, Вашият депозит продължава да се олихвява по скалата на нарастващите лихвени проценти.
 • Безплатно издаване на дебитна карта - всеки клиент, който има депозит плюс в ЦКБ получава международна дебитна карта Debit Mastercard или Visa Debit, която му предлага голям брой допълнителни възможности.
 • Възможност едновременно да имате депозит с висока доходност и да разполагате с парите си чрез ползването на овърдрафт по дебитната Ви карта в размер до 100% от сумата на депозита
 • Депозитът може да служи като обезпечение при издаването на кредитна карта Mastercard или Visa.

  Тарифа на банката

  Документ с информация за таксите - Срочен депозит (571,4 KB)

  Документ с информация за таксите - Условен детски влог (571,3 KB)

  Речник на термините за най-представителните услуги, свързани с платежна сметка (101,5 KB)


ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam