• Стандартните депозити се откриват в български лева, евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF)
  • Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове
  • Възможност за неограничено довнасяне на суми по срочни депозити със срок над 1 месец. Довнасяне не се извършва по депозити със срок под 1 месец, както и по депозити по продукта „ЦКБ привилегирован депозит +”.
Срок в месеци / годишна лихва BGN EUR USD GBP CHF
1 месец 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.03%
3 месеца 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.05%
6 месеца 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.08%
1 година 0.30% 0.30% 0.30% 0.25% 0.10%
безсрочен 0.05% 0.05% 0.05% - -