• Стандартните депозити се откриват в български лева, евро, щатски долари (USD), британски лири (GBP) и швейцарски франкове (CHF)
  • Гъвкави схеми - срочни и безсрочни срокове
  • Възможност за неограничено довнасяне на суми по срочни депозити със срок над 1 месец. Довнасяне не се извършва по депозити със срок под 1 месец, както и по депозити по продукта „ЦКБ привилегирован депозит +”.
Срок в месеци / годишна лихва BGN EUR USD GBP CHF
1 месец 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 месеца 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1 година 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
безсрочен 0.00% 0.00% 0.00% - -