Кредит Днес

Хубави моменти, но не в бъдеще време! Не отлагай желанията си! Изпълни ги с потребителски кредит ДНЕС. Лихвата по кредита вече започва от 4,7%! Банката не събира такси за усвояване и управление на кредита!

Можете да получите кредит ДНЕС с ниска лихва, ако:

 • имате добър осигурителен доход;
 • работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител;
 • имате поне шест месеца трудов стаж на настоящата месторабота;
 • упражнявате свободна професия и извършвате услуги с личен труд поне от една година.

Параметри на кредита

 • Кредитът се отпуска на клиенти, които получават доходи по сметка в ЦКБ АД
 • Размер на кредита - до 50 000 лева или равностойността им във валута
 • Срок на кредита - до 10 години

Лихвени условия

 • Годишен лихвен процент за първата година в размер на 4,7%
 • Годишен лихвен процент в размер на 6,3%, за останалия период на кредита
 • Годишен лихвен процент за клиенти с осигурителен доход над 1500 лева - 5,8% за останалия период

Възможност за допълнителни отстъпки в лихвата при пакетни продажби:

 • 0,1% при ползване на  дебитна карта
 • 0,2% при ползване на кредитна карта
 • 0,1% при представяне на валидна застраховка към ЗАД АРМЕЕЦ
 • 0,2% за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила

Отстъпките могат да се комбинират!

Годишният процент на разходите  е в размер на 5,55% при кредит в размер на 15 000 лева, срок на изплащане 10 години, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредит, лихвен процент за първата година – 4,9% и 5,4% за останалия срок. Лихвеният процент се формира от аналитичен референтен лихвен процент за потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка. Обща дължима сума 19444.89 лева и размер на месечната вноска 158.37 лв. за първите 12 вноски и 161.71 лв. за останалия период.

 

Вижте методиката на ЦКБ за определяне на АРЛП по  потребителски кредити.

Обезпечение

 • Стандартно обезпечение*
  • Без поръчител за кредити до 15 000 лева
  • Един поръчител за кредити от 15 000 до 30 000 лева
  • Двама поръчители за кредити от 30 000 лева
 • За клиенти с осигурителен доход над 900 лева*
  • Без поръчител за кредити до 30 000 лева
  • Един поръчител за кредити от 30 000 до 50 000 лева
  • Двама поръчители за кредити над 50 000 лева

* в някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник и за суми, при които стандартно не се изисква.

Необходими документи, които трябва да се представят

Като кредитополучател Вие трябва да представите: 

Ако работите на трудов договор (за клиенти, които не получават доходите си по сметка в ЦКБ)

Ако упражнявате свободна професия

 • Заверена данъчна декларация за предходен период
 • Копие на валиден документ, който удостоверява правото за извършване на съответния вид дейност.

Допълнителни документи

Вашият поръчител трябва да представи:

Допълнителни документи:

Какво ще Ви струва кредитът?

 • Такса за разглеждане на искане за кредит:
  • 1% от размера на одобрения кредит с минимум 50 лева

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

 • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
 • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam