Автоматичните трансфери Push и Pull Ви дават възможност да управлявате парите си без да посещавате банката. Ако разполагате с повече от една сметка в ЦКБ или в ЦКБ и друга банка, то автоматичните трансфери Ви дават свободата да не помните дати и суми и да не попълвате документи за всеки превод.

Автоматичните трансфери са изключително полезни за Вас

  • Ако ползвате кредит или друг кредитен продукт в ЦКБ и искате автоматично да издължавате месечната си вноска от друга Ваша сметка в ЦКБ;
  • Желаете автоматично своевременно да бъдат погасявани задълженията по Вашата международна кредитна карта;
  • Искате да спестявате всеки месец.

Те са удобни и за фирмата Ви

  • Ако ползвате фирмен кредит в ЦКБ и искате автоматично да се превежда сумата на месечната вноска;
  • Ако фирмата има множество подразделения със сметки в един или няколко клона на ЦКБ и искате да събирате наличностите по тях в една сметка.

Автоматичен трансфер Push

Чрез "Автоматичен трансфер Push" определяте максималната наличност по Вашата сметка. Когато сумата по сметката Ви надхвърли определения от Вас лимит, разликата се прехвърля по друга сметка. Къде да постъпят парите определяте Вие - по Ваша сметка или на друго лице, в клон на ЦКБ или на друга банка. Ако и двете сметки са в ЦКБ, е възможно да са в различни валути.

Автоматичен трансфер Pull

Чрез "Автоматичен трансфер Pull" определяте минималната наличност по Вашата сметка. Когато сумата по сметка Ви е под определения от Вас лимит, разликата се прехвърля от други Ваши сметки. Те могат да са в същата или в друга валута, във всеки клон на ЦКБ.

Сами избирате кога да се извършват Автоматичните трансфери

  • ежедневно
  • в определен ден от седмицата
  • на определено число от месеца
  • в последния работен ден на месеца
  • комбинация от предходните варианти

Колко струват Push и Pull

Регистрацията за Автоматичните трансфери Push и Pull е безплатна. Заплащате единствено такса за превод към сметка в ЦКБ или в друга банка съгласно Тарифата на ЦКБ.
Допълнителна информация за Автоматичните трансфери Push и Pull може да получите *5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност).