ПИН код

Въвеждането на Вашия персонален идентификационен номер /ПИН код/ от клавиатурата на банкомат или ПОС терминал има действие на правно валиден електронен подпис.
Затова е особено важно да пазите в тайна своя ПИН-код и да вземете всички необходими мерки срещу узнаването му от други лица. Задължително е да не записвате ПИН кода по начин, който дава възможност за узнаването му от друго лице, включително върху банковата карта, в телефона си или върху каквато и да е вещ, която носите с картата.

Сигурност на картата и ПИН кода

 • Никога не записвайте ПИН кода върху картата или в близост до нея;
 • Унищожете плика с ПИН кода веднага след като го запаметите;
 • Ако при получаването на ПИН плика забележите, че не е запечатан, веднага се обадете в банката;
 • Вашият ПИН е известен единствено и само на вас. Никога не съобщавайте ПИН кода си на никого, включително и на служител на банката;
 • Може да смените своя ПИН код на всеки банкомат в България. Не е желателно да използвате поредни цифри, рождени дати или телефонни номера;
 • Не преотстъпвайте, не предавайте и не правете достъпна картата на трети лица, включително и на членове на семейството Ви;
 • При получаване на картата от банката, веднага се подпишете на гърба й, на мястото, определено за Вашия подпис;
 • Предпазвайте картата си от механични повреди.

ПИН код

Въвеждането на Вашия персонален идентификационен номер /ПИН код/ от клавиатурата на банкомат или ПОС терминал има действие на правно валиден електронен подпис.
Затова е особено важно да пазите в тайна своя ПИН-код и да вземете всички необходими мерки срещу узнаването му от други лица. Задължително е да не записвате ПИН кода по начин, който дава възможност за узнаването му от друго лице, включително върху банковата карта, в телефона си или върху каквато и да е вещ, която носите с картата.

Теглене на пари от банкомат

 • Пригответе картата си предварително, огледайте се или изчакайте клиента пред Вас, оставяйки разумна дистанция. Ако сте извън страната, предварително проверете, че на банкомата има логото на картовата организация, което е поставено и на Вашата карта;
 • При въвеждане на ПИН, закрийте с ръка клавиатурата и се убедете, че не сте наблюдавани от някого в непосредствена близост до Вас;
 • Не бройте парите пред банкомата, а на друго сигурно място;
  При проблем с транзакцията, никога не се доверявайте на стоящо наблизо лице, което Ви предлага своята помощ;
 • Ако Ви се стори, че има нещо нередно, нулирайте (откажете) операцията и използвайте друг банкомат;
 • Винаги вземайте Вашата разписка и ако нещо Ви притеснява относно остатъчното салдо, може да се обърнете към банката;
 • Имайте предвид, че на разписката е записана част от информация за Вашата карта, затова я унищожете преди да я изхвърлите.


Плащания с карта чрез ПОС терминал в търговски обект

 • Уверете се, че даденият търговец е оторизиран да приема плащания с карти;
 • Никога не изпускайте от очи Вашата карта, докато не приключи операцията. Ако е възможно, прекарайте сами картата през четящото устройство на ПОС терминала. Ако Вашата карта е безконтактна и търговецът приема безконтактни плащания, поискайте Вие сами да извършите транзакцията чрез доближаване на картата до ПОС устройството, а не да я дадете на служител на търговеца;
 • Не предоставяйте картата си на други лица; ако е необходимо да платите с нея в търговски обект, не позволявайте опериране с картата без Ваш надзор;
 • Когато плащате с карта в търговския обект се уверете в точността на сумата, която е изписана на разписката от ПОС терминалното устройство. При въвеждане на ПИН закрийте с ръка клавиатурата и се убедете, че не сте наблюдавани от някого в непосредствена близост до Вас.
 • По никакъв повод не бива да въвеждате ПИН кода си в Интернет или да го посочвате в e-mail. ПИН кодът се използва само за банкомати и ПОС устройства;
 • Избягвайте въвеждането на данните от личните ви банкови карти на компютри, които се ползват от повече хора;
 • Въвеждайте данните на своята карта само в сигурни интернет страници;
 • При покупки или резервации в интернет, преди да извършите плащането, се убедете,   че сте се запознали с всички условия, свързани с нея  - Общи условия на търговеца, срокове за доставка и политика при връщане на стоки, отказване на резервации и оспорвания и т.н. Бъдете внимателни и се уверете, че давате разрешение на търговеца да задължи сметката ви само със сумата на конкретната покупка.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
 
Информираме Ви, че ЦКБ АД не изпраща по e-mail съобщения, които Ви приканват да актуализирате Ваши профили или да предоставите Ваши лични данни, като пароли, потребителски имена, данни за карти и др.
Подобни съобщения са опити за измама. Не отваряйте линковете, посочени в тях и не въвеждайте ваша лична или финансова информация.
Не предоставяйте Ваши лични данни и информация, свързана с достъпа Ви до интернет банкирането, Вашата банкова сметка, данни от карта и други.

Паролите за достъп са персонални и е Ваше задължение и отговорност да ги запазите известни единствено и само на Вас.

В случай че сте получили електронно съобщение с подател "CCBank.bg" clients@ccb-online.bg или подобни, молим Ви да не отваряте съобщението, прикачените файлове и съдържащите се в тях линкове.

Съобщението НЕ Е ИЗПРАТЕНО от ЦКБ АД – то представлява злонамерен опит за т. нар. „фишинг“ атака и има за цел да събере клиентска информация.

При подобни случаи, препоръчваме да се предприемат следните действия:

Проверка на компютърното устройство с лицензиран антивирусен софтуер;

Редовно обновяване на ползваната система, използване само на лицензиран и закупен софтуер;

Промяна на паролата за достъп до пощата със сложна комплексна парола (големи и малки букви, числа и служебни символи, с не по-малко от 10 символа).

Отправяме молба към всеки, който е получил подобни електронни съобщения да не им отговаря, а в случай че го е направил, да се свърже незабавно с представител на Банката на:

*5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност).

(02) 9266 500

0889 934 694

Допълнителни услуги на ЦКБ за сигурността на Вашата карта

Препоръчваме Ви да използвате допълнителните услуги, които Ви предлагаме за по-голяма защита на Вашата карта.

 • Услугата SMS Детектив Ви осигурява защита от измами и злоупотреби с Вашата карта. Получавате SMS веднага след използване на картата Ви, в момента на плащане в търговски обект, в интернет или при теглене на пари в брой. Ако получите SMS за транзакция, която не е извършена от Вас, незабавно се обадете на денонощните телефони на банката, за да бъде блокирана картата Ви;
 • С услугата E-Secure на ЦКБ получавате допълнителна защита при пазаруване в интернет с Вашата карта. След регистрация за услугата E-Secure, когато пазарувате на сайтове, които приемат плащания чрез програмата MasterCard SecureCode, ще минавате през една допълнителна стъпка – въвеждане на допълнителна парола за Интернет плащания, известна само на Вас. Тази парола е различна от CVV/CVC кода и за разлика от него не е отпечатана върху картата. Паролата не е известна на никого и не е достига под никаква форма до търговеца, за разлика от останалите данни за картата, въвеждани при покупката;
 • Mobi-B – с услугата Mobi-B можете сами да заключвате и отключвате Вашите карти от ЦКБ. С едно докосване можете да забраните покупките и тегленето на пари в брой с Вашата карта и да я отключите само когато искате да я ползвате. Заключената карта не може да се използва не само за плащания чрез Mobi-B, но и за стандартните транзакции, извършвани с банковата карта.

Още информация за сигурността на Вашата карта

 • Проверявайте често за наличието на Вашата карта и при липсата й се обадете в банката;
 • В случай че картата Ви бъде загубена или открадната, незабавно се обадете в банката или в БОРИКА на денонощните оператори, за да бъде блокирана картата;
 • В случай че картата Ви бъде задържана от банкомат, незабавно се обадете в банката. Дори и в случай, че получите своята карта директно от клона, обслужващ банкомата (ако банкоматът е разположен на входа на банков клон) отново е необходимо да информирате ЦКБ АД за инцидента;