Застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" покрива следните рискове:

Покритие в щатски долари

MasterCard/Visa 
Стандартна/Класик Gold/World Debit Mastercard

Бизнес кредитни    MasterCard/Visa

Златна кредитни MasterCard/Visa

Visa Platinum/ World Mastercard
Смърт вследствие злополука, настъпила при пътуване в обществено превозно средство 10 000 15 000 30 000 50 000
Смърт вследствие злополука – други причини 10 000 15 000 30 000 50 000
Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука 10 000 15 000 30 000 50 000
Спешни медицински разноски вследствие злополука 10 000 15 000 30 000 50 000
Спешни медицински разноски вследствие акутно заболяване 10 000 15 000 30 000 50 000
Спешна стоматологична помощ 500 500 500 2 000
Гражданска (лична) отговорност към трети лица 10 000 15 000 30 000 30 000
Загуба на багаж
Лимит на отговорност за една вещ
200 
20
300 
30
500 
50
2 000 
200
Забавяне на багаж (повече от 6 часа при достигане на дестинация) 50 75 100 200
Кражба на багаж 200 200 200 500
Медицинско транспортиране (репатриране) 20 000 25 000 30 000 50 000
Репатриране на тленни останки 5 000 10 000 15 000 30 00
Спешно пътуване на член от семейството 500 500 500 500
Спешно транспортиране (репатриране) на дете 500 500 500 1 000
Гаранция за освобождаване вследствие на автомобилна катастрофа 2 500 2 500 2 500 2 500
Разходи, свързани с престой под задължителна карантина 500 500 500 500
Разходи за оказана медицинска помощ, свързана с отвличане на Застрахования 500 500 500 500
Правна помощ вследствие на автомобилна катастрофа 2 500 2 500 2 500 2 500
Правна помощ - други причини 1 000 1 000 1 000 1 000
Отмяна на пътуването 200 200 200 200
Отлагане на пътуването
На час
100 
20
150 
30
200 
40
300 
50
Помощ при загуба или кражба на документи 200 200 200 200