Лимити за транзакциите с карти Debit Mastercard, Visa Debit

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 3,000 1,500 2,000* 1,000*
24 часов лимит 4,000 2,000 4,000 2,000 4,000 2,000
7 дневен лимит 6,000 3,000 4,000 2,000 6,000 3,000
Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 3,000 1,500 2,000 1.000
24 часов лимит 4,000 2,000 4,000 2,000 6,000 3,000
7 дневен лимит 6,000 3,000 4,000 2,000 6,000 3,000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3

* Ако устройството позволява

Лимити за транзакциите с карти World Debit Mastercard

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 14,000 7,000 6,000 3,000
24 часов лимит 14,000 7,000 6,000 3,000 16,000 8,000
7 дневен лимит 20,000 10,000 16,000 8,000 20,000 10,000
Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 14,000 7,000 6,000 3,000
24 часов лимит 14,000 7,000 10,000 5,000 16,000 8,000
7 дневен лимит 20,000 10,000 16,000 8,000 20,000 10,000
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3

Лимити за транзакциите с карти Gold Debit Mastercard

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой l.ojni/ggОбщо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 4,000 2,000 2,000 1,000
24 часов лимит 5,000 2,500 5,000 2,500 10,000 5,000
7 дневен лимит 10,000 5,000 10,000 5,000 10,000 5,000
Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 5,000 2,500 3,000 1.500
24 часов лимит 6,000 3,000 6,000 3,000 10,000 5,000
7 дневен лимит 10,000 5,000 10,000 5,000 15,000 7,500
Брой транзакции за 24 часа 30
Брой транзакции за 7 дни 50
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3

Лимити за транзакциите с дебитни карти за деца - Fun - за деца от 10 до 14 години

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой
Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция не се разрешава не се  разрешава 50 25
24 часов лимит не се разрешава не се  разрешава 50 25
7 дневен лимит не се разрешава не се  разрешава 100 50
Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой
Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция не се  разрешава не се  разрешава 50 25
24 часов лимит не се  разрешава не се  разрешава 50 25
7 дневен лимит не се  разрешава не се  разрешава 100 50
Брой транзакции за 24 часа 10
Брой транзакции за 7 дни 20
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3

Лимити за транзакциите с дебитни карти за деца - COOL - за деца от 14 до 18 години

Транзакции в България Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 300 150 100 50
24 часов лимит 300 150 100 50 400 200
7 дневен лимит 300 150 300 150 600 300
Транзакции в чужбина Покупка на стоки Теглене на пари в брой Общо
Лева EUR/USD Лева EUR/USD Лева EUR/USD
Максимум на транзакция 300 150 100 50
24 часов лимит 300 150 200 100 500 250
7 дневен лимит 300 150 300 150 600 300
Брой транзакции за 24 часа 10
Брой транзакции за 7 дни 20
Макс. брой на въвеждане на ПИН 3