ЦКБ АД е лицензиран агент за България на най-голямата и най-старата международна система за бързи парични преводи - американската компания Western Union. Western Union е първата компания внедрила факса, телекса и космическия комуникационен сателит. Понастоящем присъства с повече от 640 000 локации в над 200 страни в света, което позволява светкавично нареждане и получаване на парични трансфери по целия свят.

Защо да изберем услугите на ЦКБ:

Ние предлагаме услугите и продуктите на Western Union в 266 от свои клонове и офиси, в 147 населени места в страната.
Всички локации на ЦКБ АД са снабдени с директен електронен достъп до мрежата на Western Union, което осигурява максимална бързина на обслужване на клиента. В повечето от случаите гарантираме извършването или получаването на паричния трансфер в рамките на 10 минути.
При нас няма излишни формалности, не изискваме наличието на банкови сметки както за изпращача, така и за получателя на превода.

Кои най-често ползват услугата Western Union?

 • работещи в чужбина;
 • учещи в други страни;
 • пътуващи по света - туристи или бизнесмени;
 • имащи роднини или близки зад граница;
 • желаещи да пазаруват по Интернет.

Какво трябва да направите, за да изпратите паричен превод чрез Western Union?

Да посетите най-близкия офис на ЦКБ и да следвате следната процедура:

 • да попълните специална бланка със следната информация:
  • изпращаната сума в EUR или USD;
  • собствено и фамилно име на получателя;
  • Вашите имена, телефонен номер и точен адрес.
 • Служителят на ЦКБ Ви дава десетцифрен контролен номер. Вие трябва да съобщите този номер на получателя по телефон или по друг избран от Вас начин. Получателят на превода може веднага да получи сумата от всеки пункт на Western Union в страната, където се намира. Заедно с паричния превод Вие можете да изпратите и текстово съобщение за получателя.
 • Да внесете сумата на превода и да платите таксата.
 • Максималната сума на преводите в системата на Western Union е USD 7 500.00 за единична транзакция.
 • Таксата за извършване на превода се поема винаги от изпращача.
 • Информация за всички над 200 000 пункта на Western Union може да бъде получена във всеки клон на ЦКБ, предлагащ услугата.

За да получите паричен превод чрез Western Union:

След като сте уведомен от изпращача, че има превод за Вас, отидете в най-удобния за Вас клон на ЦКБ.

Попълнете на гишето специален формуляр със следните данни:

 • Вашето име и фамилия;
 • очакваната сума на превода, както и определен набор от данни за изпращача като името и фамилията му;
 • града и страната от където е нареден превода и телефонния номер на изпращача (ако знаете такъв);
 • както и (не е задължително но е за предпочитане) - десетцифрения контролен номер на превода, който Ви е съобщен от изпращача.

Получателят на превода не заплаща такса за получаването му.