Инфонотари ЕАД - Квалифициран доставчик на удостоверителни услуги

Какво представлява квалифицирания електронен подпис?

Квалифицираният електронен подпис представлява средство за удостоверяване авторството на документи, с което можете да си спестите много време. Възползвайки се от възможностите на Интернет, можете да подписвате различни документи, без да напускате дома или офиса си.

Преди всичко, той е законно признат като саморъчен подпис по отношение на всички лица в страната. Това означава, че всеки документ, който подпишете с него, има същата сила и валидност, както ако го подпишете на хартия.
Квалифицираният електронен подпис дава безспорна гаранция за Вашата идентичност. Той прави невъзможно фалшифицирането на документите Ви, запазва тайната на комуникацията и превръща електронния документ в официален.
Предлаганият от ЦКБ квалифициран електронен подпис се издава от Инфонотари ЕАД.

Квалифицирания електронен подпис можете да използвате за персонална идентификация пред интернет приложения, при извършване на финансови транзакции, защитена и криптирана комуникация, електронна кореспонденция, подписване на електронни документи и извършване на електронни изявления, дейности по автентификация и криптиране на данни.

Квалифицираният електронен подпис се издава с период на валидност 1 или 3 години.

Как може да получите електронен подпис?

Удостоверение за квалифициран електронен подпис можете да закупите от всеки офис на Централна Кооперативна Банка АД.
Необходимо е да предоставите:

 • копие от документ за самоличност на лицето, което ще бъде вписано в удостоверението като Автор - законен представител или упълномощено лице.
 • нотариално заверено пълномощно по образец на Инфонотари, овластяващо Автора в случаите, когато фирмата е представлявана от изрично упълномощено за целта лице.
 • печат на организацията в случай, че ползвате такъв.

За да подписвате с Квалифицирания електронен подпис, е необходимо да имате:

 • Удостоверение за квалифициран електронен подпис.
 • Tехнически носител, на който той трябва да се запише - смарт картa и четящо устройство за нея.

От всеки офис на ЦКБ може да закупите както само Удостоверение за квалифициран електронен подпис или технически носител, така и двете.

За да ползвате електронния подпис, е необходимо да инсталирате софтуер за работа със смарт карти и удостоверения и софтуер за подписване и проверка на електронни документи, който е достъпен за инсталиране от интернет страница www.infonotary.com.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

*5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

ТАРИФА
 

Можете да закупите пакет от квалифициран електронен подпис, смарт карта и карточетец на преференциална цена:

Пакет за квалифициран електронен подпис на юридическо лице с валидност 1 година - 102 лв. с ДДС
Пакет за квалифициран електронен подпис на юридическо лице с валидност 3 години - 175.20 лв. с ДДС

Единичните цени на устройствата и услугите са, както следва:

Квалифициран електронен подпис на юридическо лице с валидност 1 година: 60 лв. с ДДС
Квалифициран електронен подпис на юридическо лице с валидност 3 години: 133.20 лв. с ДДС
Смарт карта: 19.20 лв. с ДДС
Карточетец: 22.80 лв. с ДДС

 • Пакет за квалифициран електронен подпис на юридическо лице с валидност 1 година 102 лв.
 • Пакет за квалифициран електронен подпис на юридическо лице с валидност 3 години 175.20 лв.
 • Промоционален пакет за нови клиенти на Интернет банкирането 34.27 лв. с валидност 1 година
 • Допълнително ползвате преференциални такси за всички видове преводи

При издаването на всяко Удостоверение за електронен подпис се генерират двойка криптографски ключове - частен и публичен. Частният ключ използвате за създаване на електронния подпис, с който подписвате съответния документ. Не трябва да предоставяте частния ключ на трети лица.
Публичният ключ е необходим за проверка на електронния подпис, т.е. необходим е на организацията, банката или друго лице, което ще приема документа, подписан с квалифициран електронен подпис. Посредством публичния ключ те ще се уверят, че документът е подписан именно от Вас като собственик на Удостоверението за електронен подпис. Публичният ключ е вписан в Удостоверението, което се издава от Инфонотари ЕАД и може да се предостави по два начина:

 • чрез сайта на Инфонотари ЕАД, откъдето може да бъде изтеглен.
 • можете Вие да го предоставите на лицето, до което ще изпращате подписаните от Вас документи.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

*5050 (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.