Базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2020 г.

BGN 0,40%
EUR 0,40%

Базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2019 г.

BGN 0,40%
EUR 0,40%

Базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2019 г.

BGN 0,40%
EUR 0,40%

Базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2018 г.

BGN 0,40%
EUR 0,40%

Базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.02.2018 г.

BGN 0,40%
EUR 0,40%

Базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД към 15.08.2017 г.

BGN 0,40%
EUR 0,40%