Базиран референтен лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД

BGN0,40%
EUR0,40%