Базов лихвен процент по ипотечни кредити на ЦКБ АД

BGN6,00%
EUR5,00%