Овърдрафт ДНЕС

За клиенти с високи доходи и добро орбазование, банката предлага и по-голям размер на овърдрафта.

Можете да ползвате овърдрафт Днес ако:

  • Упражнявате професия, изискваща висока квалификация, имате висше образование и постоянни доходи;
  • Работите не по-малко от 6 месеца при настоящия си работодател;
  • Трудовото Ви възнаграждение трябва да се превежда по сметка в ЦКБ АД, като овърдрафтът се отпуска по разплащателната сметка в банката, по която получавате заплатата си.

Параметри на овърдрафта

  • Размер – от 5000 до 30 000 лева, но не повече от 15 нетни работни заплати
  • Максимален срок – 1 година с възможност за подновяване при изтичане на първоначалния срък на овърдрафта
  • Лихва в размер на 9%
  • Обезпечение - поръчителство на едно физическо лице за суми до 15 000 лева и две физически лица за суми над 15 000 лева.
  • Такса за разглеждане на искането - 20 лева

Годишният процент на разходите е в размер на 10,20% ако се приеме, че овърдрафт в размер на 5000 лева е усвоен незабавно и изцяло, предоставен е за срок от 1 година и се погасява с 12 равни месечни вноски, с включена еднократна такса за разглеждане на искането за кредита и плаващ лихвен процент 9% (аналитичен референтен лихвен процент по потребителски кредити (АРЛПпк) + надбавка 8,6%). Обща дължима сума 5 267.08 лева и размер на месечната вноска 437,26 лева. Вижте методиката на ЦКБ за определяне на  АРЛП по овърдрафтите на физически лица.

Необходими документи, които трябва да се представят

Искане за кредит по образец на Банката (180,1 KB)
Декларация от работодателя (105,3 KB)
Справка за поръчителя (162,5 KB)

Автоматично плащане на битови сметки

Освен свободни пари по разплащателната сметка, с овърдрафта ние предлагаме възможност за автоматично плащане на месечните Ви сметки за ток, телефон, парно и др. Достатъчно е само да заявите желанието си за ползване на услугата Абонамент за периодични сметки.

Допълнителна информация можете да получите на телефони:

  • *5050  (Таксуването на разговорите е спрямо тарифите и политиките на използвания от клиента мобилен оператор. Възможно е обажданията към кратък номер да не се включват в пакета безплатни минути, за което ЦКБ не носи отговорност)
  • 02/9266 500, както и във всеки офис на Централна Кооперативна Банка.

ХимимпортBulgaria AirАрмеецCCB LifeCCB СИлаCCB Bam