Зърнени храни АД

Създаването на "Зърнени храни България" АД след сливане на осем дружества е последният етап от преструктуриране на зърнения бизнес на "Химимпорт" АД.

Дружеството е наследник на силните страни и опита на сливащите се дружества, има уникална инфраструктура и операционен модел, които трудно могат да се репликират в днешни условия, не само поради огромните капиталови разходи за тяхното изграждане, но и поради факта, че в тях е вложен опитът на няколко поколения българи.

Операционният модел на "Зърнени храни България"АД покрива всички дейности от кредитиране на фермерите с парични средства, горива, торове и препарати до създаване на краен продукт като бутилирани масла, маргарини, дресинги и биодизел.