ЗЕАД ЦКБ Живот

 "ЗЕАД „ЦКБ Живот” е живото-застрахователно акционерно дружество лицензирано да извършва застрахователна дейност от Комисията за финансов надзор с Решение №1333-ЖЗ от 31.10.2007 г., допълнен с Решение № 545-ЖЗ от 11.07.2013 г. Като ексклузивен партньор на ЦКБ АД, ЗЕАД „ЦКБ Живот“ предлага застрахователна защита на кредитополучателите на банката за различните видове кредитни продукти.

Основна цел на ЗЕАД „ЦКБ Живот” е предоставяне на специфични застрахователни решения за нуждите и потребностите на клиентите на компанията, при осигурена прозрачност на договаряне и качество при обслужване на сключените застрахователни договори.

ЗЕАД „ЦКБ Живот“ предлага следните видове застраховки на българския застрахователен пазар:

Рискова застраховки „Живот“ с допълнителни покрития: индивидуални и групови;
Спестовна застраховки „Живот“ с допълнителни покрития: индивидуални и групови;
Застраховка „Живот“ на кредитополучател;
Застраховка „Живот“ на картодържатели;
 

ЗЕАД „ЦКБ Живот“ продължава да разширява своята продуктова гама и със своя партньор ЗАД АРМЕЕЦ с предлагането на съвместен продукт застраховка „Живей и пътувай“.