ЗЕАД ЦКБ Живот

ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез развитата клоновата мрежа на ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери.

Компанията разполага с екип от висококвалифицирани служители, който гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори.

ЗЕАД “ЦКБ ЖИВОТ стартира продажбата на висококонкурентни рискови застраховки “Живот”, осигуряващи финансово обезпечение срещу рискове от злополука и заболяване, компенсация на доход при загуба на работоспособност и изплащане на медицински разходи при доболнично и болнично лечение. Комплексният характер на застрахователните продукти дава възможност да се избере оптимален вариант за всеки един конкретен случай.

  • Индивидуална рискова застраховка “Живот”
  • Групова рискова застраховка “Живот”
  • Застраховка “Живот” на кредитополучател
  • Групова застраховка „Живот” за доживяване на определен срок „Интерес”
  • Задължителна застраховка „Трудова злополука”