ЗАД Армеец

ЗАД „Армеец” АД притежава лиценз да извършва застрахователна дейност на територията на България и Европейския съюз. Дружеството предлага всички видове застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане – автомобилно, имуществено, авиационно, морско и транспортно застраховане, застраховане на релсови превозни средства, технически, селскостопански, туристически и лични застраховки, застраховане на отговорности, на финансови и търговски рискове. 

ЗАД „Армеец“ АД разполага с клонова мрежа от 52 агенции и близо 40 представителства, които развиват дейност на територията на цялата страна. Дистрибуцията на застрахователните продукти се осъществява и от над 300 брокери и над 600 агенти.

През януари 2018 г. Българската агенция за кредитен рейтинг присъди дългосрочен рейтинг на ЗАД „Армеец” АД BВ+, перспектива „стабилна”, както и дългосрочен рейтинг по национална скала А- (BG), перспектива „стабилна”.